Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 18.6.2019

§ 85 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettavana viimeistään maanantaina 24.6.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reeta Ahonen ja Merve Caglayan (varalle Ilkka Sasi ja Ilpo Sirniö).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Liimola ja Merve Caglayan (varalle Ilkka Sasi ja Pekka Salmi).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)