Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 18.6.2019

§ 92 Tytäryhtiöiden talouskatsaus 1-4/2019

TRE:4120/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590 ja controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin merkittävimmiltä tytäryhteisöiltä on kerätty kaupungin toiminnan ja talouden katsausta varten tunnusluvut huhtikuun lopun tilanteesta. Yhteisöt eivät ole tämän raportointikauden perusteella ennustaneet merkittäviä muutoksia liikevaihtoon tai tulokseen tällä vuodelle, eikä myöskään muutos edelliseen vuoteen verrattuna ole merkittävä.

Yhteisöt tulevat investoimaan vuotta 2018 maltillisemmin, mutta yksittäisitä yhtiöistä Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n investoinnin käynnistyminen näkyy merkitävä nousuna luvuissa. Yhteisökohtaiset luvut ja taustat ovat omana osionaan kaupungin toiminnan ja talouden katsauksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tytäryhtiöiden talouskatsaus 1-4/2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Annina Nääppä, Sami Suojanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)