Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2019 

TRE:69/00.00.03/2019

Valmistelija

 • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvalta on määritelty Tampereen kaupungin hallintosäännössä.

Konsernijaoston tehtävänä on mm. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä ja ohjata sekä valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti.

Konsernijaosto päättää

 1. tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen perustana olevista omistajastrategioista valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan ja omistajaohjauksen periaatteisiin pohjautuen
 2. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin
 3. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisö-jen toimielimiin ja tilintarkastukseen
 4. vuotuisen raportin hyväksymisestä kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta
 5. ohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille
 6. esitysten valmistelusta tytäryhtiöiden perustamisesta, lakkauttamisesta ja myymisestä
 7. yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista
 8. lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista
 9. kaupungin kannan antamisesta konserniyhteisöjen merkittävien asioiden osalta lukuun ottamatta Tampereen Sähkölaitos -konserniin kuuluvien yhtiöi-den osakkeiden myyntiä, josta päättää valtuusto
 10. konserniyhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myyntiä koskevien esitysten tekemisestä
 11. osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden myynnistä
 12. liikelaitosten organisointia koskevista linjauksista.

Konsernijaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Vuonna 2019 on kevätkaudelle päätetty pidettäväksi seitsemän kokousta: 22.1., 19.2., 14.3., 9.4., 7.5., 28.5. ja 18.6. Kokoukset pidetään Tammerkoski-salissa klo 13.00 alkaen.

Hallintosäännön 6 §:n mukaan konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Konsernijaostolle on laadittu liitteenä oleva suuntaa antava työsuunnitelma vuodelle 2019. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka edellyttävät konsernijaoston kantaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2019 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Mia Helin, Ritva Vakkuri, Markus Kiviaho, Jouko Aarnio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)