Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 4 Tampereen kaupungin liikelaitosten työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 

TRE:83/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590 ja työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalo, puh. 040 806 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kunta10-tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksessa on mukana kuusi yli 100.000 asukkaan kaupunkia (Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) ja niiden viisi lähikaupunkia. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Kunta10-henkilöstökyselyn tulokset ovat valmistuneet vuoden 2018 osalta. Kyselyn tulokset konsernijaostolle esittelee kaupungin työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalo.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin liikelaitosten vuoden 2018 työhyvinvointikyselyjen tulokset merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalolle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Sami Suojanen, Petri Jokela, Sanna-Leena Puntola, Pekka Pirhonen, Niina Pietikäinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)