Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 27.8.2019

§ 99 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma syksylle 2019

TRE:69/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konsernijaostolle on laadittu liitteenä oleva suuntaa antava työsuunnitelma syksylle 2019. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan tarvittaessa muita konsernijaoston tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluvia asioita.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma syksylle 2019 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Mia Helin, Ritva Vakkuri, Riikka Viitaniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)