Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 27.8.2019

§ 98 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 2.9.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Salmi ja Ilkka Sasi (varalle Sinikka Torkkola ja Jaakko Stenhäll).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Salmi ja Ilkka Sasi (varalle Jaakko Stenhäll ja Minna Minkkinen).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)