Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 27.8.2019

§ 102 Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisprosessin loppuyhteenveto

TRE:4940/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2018 § 96, että Tampereen Voimia Liikelaitos yhtiöitetään ja Pirkanmaan Voimia Oy perustetaan yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Kaupunginvaltuuston yhtiöittämispäätöksen jälkeen Tampereen kaupunki perusti Pirkanmaan Voimia -nimisen osakeyhtiön. Perustamissopimus allekirjoitettiin 29.8.2018 ja yhtiö rekisteröitiin 2.10.2018. Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Voimia Oy:n välinen liiketoiminnan kauppakirja allekirjoitettiin 17.12.2018. Pirkanmaan Voimia Oy jatkoi 1.1.2019 alkaen Tampereen kaupungilta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä siirtynyttä liiketoimintaa. Tampereen Voimia Liikelaitoksen henkilöstö (noin 610 henkilöä) siirtyi Pirkanmaan Voimia Oy:n palvelukseen. 

Liikelaitoksen yhtiöittämisen valmisteluun osallistui vuoden 2018 aikana henkilöstöä laajasti Tampereen kaupungin konsernihallinnosta ja Tampereen Voimia Liikelaitoksesta sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelukeskuksen johdosta ja ruokapalveluista. Tämän lisäksi käytettiin ulkopuolisia ostopalveluja. Vetovastuu yhtiöittämisprosessin ohjaamisesta, valmistelusta ja yhtiön perustamiseen liittyvästä valmistelutyöstä sekä liiketoimintakauppojen toteutuksesta ja siihen liittyvästä valmistelusta oli Tampereen kaupungin omistajaohjausyksikössä.

Liikelaitoksen yhtiöittäminen on huomattavan suuri kokonaisuus. Liitteeseen on koottu yhteenveto Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisen strategisesta ja operatiivisesta toteuttamisesta. Projektin havaintoja ja johtopäätöksiä on tarkoituksenmukaista hyödyntää Tampereen kaupungin mahdollisissa tulevissa laajoissa rakennejärjestelyissä. Raportista saa käsityksen kuinka laaja-alainen muutosprosessi yli 600 henkilöä sisältävän liikelaitoksen yhtiöittäminen on ja miten monenlaisia asioita tulee käsiteltäväksi liiketoiminnan siirron yhteydessä. Laajan rakennejärjestelyn toteutus onnistuneesti vaatii laaja-alaista yhteistyötä konsernihallinnossa ja tukipalveluissa yli organisaatiorajojen sekä monenlaista osaamista.

Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisprojektin voidaan katsoa onnistuneen kokonaisuudessaan hyvin. Kokonaisuutena yhtiö on hyvässä tilanteessa; asiakaskontaktit ovat vahvoja, tuote- ja palveluosaaminen on hyvää ja keskitetty tuotanto mahdollistaa tehokkuuden. Ensi vaiheessa yhtiön toiminnan pääpaino on ollut toiminnan integraatiossa, henkilöstön muutosjohtamisessa ja tuotantoverkon kehittämisen käynnistämisessä. Myös kasvuun uusien omistaja-asiakkaiden kautta on varauduttu liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisprosessin loppuyhteenveto merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Esa Sairanen/Pirkanmaan Voimia Oy, Jukka Männikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)