Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 27.8.2019

§ 101 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen tilannekatsaus

TRE:7826/00.01.01/2018

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konserniohjeessa otetaan kantaa omistajan ja tytäryhteisön väliseen suhteeseen ja toimintatapaan. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ohjauksen menettelytapoja, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, parantaa kaupungin tytäryhteisöistä saaman tiedon laatua ja tehostaa tiedon kulkua.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksyttiin 15.5.2017 § 128 kaupunginvaltuustossa. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi 29.5.2019 ratkaisun, jossa hallinto-oikeus poisti kaupunginvaltuuston päätökseen 15.5.2017 § 128 liitetyn valitusosoituksen ja jätti valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeuden mukaan päätös konserniohjeesta (valmistelua koskeva päätös) ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saisi tehdä kunnallisvalituksen. Kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.  

Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 3.7.2019. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei kuitenkaan vaikuta tai estä uuden tytäryhteisöjen konserniohjeen valmistelua ja hyväksymistä.

Omistajaohjauksen näkökulmasta konserniohjetta on tarpeen muuttaa joiltain osin. Konserniohjeeseen tullaan lisäämään mm. kaksoisrooleihin liittyvää sääntelyä, joka liittyy hyvän johtamis- ja hallintotavan toteuttamiseen Tampereen kaupunkikonsernissa. Ohjetta on tarpeen päivittää myös mm. koskien velvollisuutta hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa, tytäryhteisöjen tiedottamisvelvollisuudesta konsernijohdolle ja yhtiön hallituksen kokoonpanoa ja nimittämistä sekä riskienhallinnan menettelyjä koskien.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Sami Suojanen, Janne Salonen, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)