Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 27.8.2019

§ 105 Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:232/00.04.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimintaan ja talouteen merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja Jussi Laitinen esittelee katsauksen.

2) Tampereen opiskelija-asuntosäätiön tilannekatsaus merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja Kirsi Koski esittelee katsauksen.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Opiskelija-asuntosäätiön toimitusjohtaja Kirsi Koskelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kohdan 2 käsittelyn aikana.

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitiselle ja hallituksen puheenjohtaja Peter Löfbergille. He olivat asiantuntijoina läsnä kohdan 1 käsittelyn aikana.

Ilpo Sirniö poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)