Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 5.5.2020

§ 44 Lausunto K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiön sääntömuutoksesta 

TRE:2331/00.01.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiö jakaa apurahoja sääntöjensä mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin: myöntää apurahoja Tampereen ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen koulutusalalta pääsevien tai päässeiden opintojen edistämiseksi, jakaa Tampereen Naisyhdistys r.y:lle apurahaa iäkkäiden ihmisten asumispalvelujen tuottamiseen Tampereen kaupungissa, jakaa De Gamlas Hem i Tammerfors rf säätiölle apurahaa yhdistyksen omistaman vanhainkodin ylläpitoon, jakaa metalliteollisuuden tai konerakentamisen kehitystä edistäville suomalaisille tiedemiehille matka-, opiskelu tai muuta apurahaa sekä jakaa Hämeen Museoseura r.y:lle apurahaa käytettäväksi K.F. ja Maria Dunderbergin esineistön ylläpitoon ja muihin yhdistyksen tarpeisiin.

Säätiö ehdottaa kirjeessä 30.3.2020 muutoksia säätiön sääntöihin ja pyytää kaupungilta lupaa seuraavien muutosten rekisteröimiseen:

6 § Säätiön hallitus kohdassa, elinikäinen hallituksen jäsenyys ollaan muuttamassa säätiölain mukaiseksi 10 vuoden määräajaksi. Lisäksi kaupungin nimittämä jäsenyys halutaan muuttaa asuinpaikasta riippumattomaksi nimityshetken jälkeisissä paikkakunnan vaihdoksissa. Säätiö haluaa lupua varajäsenistä ja poistaa jäsenen kuoleman jälkeisen uuden jäsenen valinnan, joka tulee laista.

11 § Säätiön tilit kohdasta halutaan luopua tilinpäätöstietojen toimittamisesta kaupungille.

12 § Säätiön vuosikokous kohta muutetaan siten, että säätiö valitsee tilintarkastajan itse.

Muutokset ovat suositeltavia eivätkä poista kaupungin kannalta merkittäviä kohtia oikeutta nimittää edelleen yksi hallituksen jäsen, ja että säätiön lakatessa tai purkautuessa varat luovutetaan kaupungille.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiön sääntömuutoksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarja.mattila.backman@gmail.com/K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiö, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, lakiasiat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)