Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 5.5.2020

§ 43 Lausunto Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiön sääntömuutoksesta 

TRE:2645/00.01.01/2020

Valmistelija

  • Salonen Janne, Rahoituspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiö on päivittämässä sääntöjään vastaamaan paremmin sekä säätiölain uudistuksen että T3-yliopistouudistuksen johdosta. Säätiö pyytää lausuntoa Tampereen kaupungilta, jolla on tällä hetkellä sääntöjen mukaan yhden hallitusjäsenen nimeämisoikeus.

Säätiön perustehtävään ja tarkoitukseen ei esitetä muutoksia. Muutoin sääntöihin esitetyt uudistukset ovat:

a) säätiön tarkoitus § 3 on uudelleenmuotoiltu, ei muutoksia sisältöön,

b) vanha § 4 säätiön omaisuus on jaettu kahdeksi uudeksi §:ksi 4 ja 5, ei muuta oleellista muutosta kuin lisätty liiketoiminnan harjoittamismahdollisuus,

c) vanha § 5 säätiön johtaminen on uudelleenmuotoiltu ja jaettu kahdeksi §:ksi 6 ja 7, keskeisin muutos on hallituksen nimitys, minkä jatkossa tekee säätiö itse säätiölain luku 3 § 9 mukaisesti,

d) vanha § 6 kirjoitettu uudelleen §:ksi 8 ja poistettu jo laissa määrätyt asiat.

Loppuosa uusista säännöista sisältää uudelleen muotoiluja ja joitain kohtia on jätetty kokonaan pois, koska osa niistä löytyy nyt suoraan uudesta säätiölaista. 

Tampereen kaupungin kannalta keskeisin sääntömuutos on yhden hallituspaikan nimeämisen menettäminen. Se ei nykyisessä tilanteessa ole kaupungille oleellinen asia, kun T3-yhdistyminen on tapahtunut ja Tamk Oy:n osakkeet on jo luovutettu yliopistosäätiölle. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiön esittämiin sääntömuutoksiin.

Päätös

Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiön esittämiin sääntömuutoksiin muilta osin, kuin että kaupungin näkemys on, että ammattikorkeakoulun hallituksen tulisi nimetä tukisäätiön hallitus.

Esteellisyys

  • Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiön hallituksen jäsenyytensä vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain §28 1 momentin 2 kohdan perusteella. Vuojolainen poistui kokouksesta. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen saapui kokoukseen asiantuntijana kertomaan asiasta. Vuojolainen poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen asian päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Kummola totesi, että keskutelun aikana oli ehdotettu liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan kuulemisesta asiantuntijana asiassa ja se oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Vuojolaista kuulla yksimielisesti. Koska lautakunta oli yksimielinen, päätettiin Vuojolaista kuulla asiassa asiantuntijana.

Asian esittelijä, konsernijohtaja Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan seuraavaksi:

"Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiön esittämiin sääntömuutoksiin muilta osin, kuin että kaupungin näkemys on, että ammattikorkeakoulun hallituksen tulisi nimetä tukisäätiön hallitus."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Markku Lahtinen/Tamk Oy, Tiina Surakka/Tamk tukisäätiö, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, lakiasiat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)