Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 5.5.2020

§ 46 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:215/00.04.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1. Ajankohtaiskatsaus Business Tampereen ja Visit Tampere Oy:n toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Harri Airaksinen esittää katsaukset.

2. Ajankohtaiskatsaus Tampereen Infra Oy:n toimintaan ja talouteen. Hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuora ja toimitusjohtaja Lauri Niemi esittävät katsauksen.

3. Konsernijaoston jäsenille on toimitettu kysely itsearviointiin liittyen. Seuraavassa kokouksessa pyritään käsittelemään omistajaohjauksen kokoamaa konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yhteenvetoa.

4. Konsernin Covid-19-tilannekatsaus esitellään kokouksessa. Liite on salainen JulkL (621/1999) 24.1 §:n 20-kohdan perusteella.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi. Asian kohta 2) Ajankohtaiskatsaus Tampereen Infra Oy:n toimintaan ja talouteen, jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Business Tampereen toimitusjohtaja Harri Airaksiselle. Hän saapui kokoukseen tämän asian kohdan 1) käsittelyn ajaksi ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola ehdotti, että asian kohta 2) Ajankohtaiskatsaus Tampereen Infra Oy:n toimintaan ja talouteen, jätetään pöydälle. Ehdotusta kannattivat varapuheenjohtaja Pekka Salmi ja Ilpo Sirniö.

Jaosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Kalervo Kummolan pöydällepanoehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)