Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 7.5.2019

§ 71 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana sähköisesti viimeistään maanantaina 13.5.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Anne Liimola (varalle Anneli Taina ja Jaakko Stenhäll).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Sasi ja Anne Liimola (varalle Reeta Ahonen ja Jaakko Stenhäll).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)