Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 7.5.2019

§ 73 Tampereen työterveyshuollon linjaukset ja Tullinkulman Työterveys Oy:n omistus 

TRE:5913/02.02.01/2018

Esteellisyys

  • Ilpo Sirniö ja Sinikka Torkkola ilmoittivat esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki § 28 1. mom. kohta 5) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Minna Minkkinen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala peruutti ehdotuksensa.

Asia poistettiin esityslistalta.