Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 7.5.2019

§ 79 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:232/00.04.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Tavase Oy:n toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Petri Jokela ja hallituksen puheenjohtaja Peter Löfberg esittelevät katsauksen.

2) Merkitään tiedoksi Tampereen Särkänniemi Oy:n tilannekatsaus yhtiön toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Miikka Seppälä esittelee katsauksen.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja Miikka Seppälälle ja hallituksen puheenjohtaja Olli-Poika Parviaiselle kohdan 2 käsittelyn ajaksi. He olivat asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tavase Oy:n toimitusjohtaja Petri Jokelalle ja hallituksen puheenjohtaja Petere Löfbergille kohdan 1 käsittelyn ajaksi. He olivat asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Ilpo Sirniö ja Reeta Ahonen poistuivat kokouksesta kohdan 1 käsittelyn aikana.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)