Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2018

TRE:6325/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin merkittävimmiltä tytäryhteisöiltä on kerätty kaupungin toiminnan ja talouden katsausta varten tunnusluvut kuluvan vuoden elokuun lopun tilanteesta. Yleisellä tasolla yhteisöjen liikevaihto on kasvanut vuoteen 2017 verrattuna, mutta tulostaso tulee jäämään heikommaksi. Yhteisöt tulevat myös investoimaan vuotta 2017 maltillisemmin. Yhteisökohtaiset luvut ja taustat ovat liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2018 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Atanas Aleksovski ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki § 28 1. mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Kirsi Kaivonen oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)