Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2019

§ 104 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- yhdyskuntalautakunnan 5.3.2019
- Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan 23.1. ja 20.2.2019

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 5 Aluehallintoviraston päätös Uskonnottomat Suomessa ry:n kanteluun, 04.03.2019

Avopalvelujohtaja
§ 70 Sosiaalityöntekijän määräaikasen viran täyttäminen Asiakasohjausyksikkössä/Vammaispalvelut, 06.03.2019

Hankejohtaja
§ 9 Ranta-Tampellan urakoiden rakennuttaminen ja valvonta vuonna 2019, 05.03.2019
§ 8 Projektipäällikön määräaikaisen toimen täyttäminen Smart Tampere -ohjelmassa, 05.03.2019

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 20 Alkavan yrittäjän neuvontapalvelun hankinta pienhankintana, 05.03.2019
§ 16 Asuntotontin 837-303-744-1 (Rantaperkiö) vuokra-ajan jatkaminen, 28.02.2019
§ 17  Asuntotontin 837-309-5311-1 (Taatala) vuokra-ajan jatkaminen, 28.02.2019
§ 18 Strategiarahoitushankkeen yhteistyösopimuksen hyväksyminen, 28.02.2019

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 18 Alueverkostojen aluerahan jakaminen v. 2019, 05.03.2019
§ 17 Hoivataidetta ja taidehoivaa -aiesopimuksen hyväksyminen, 05.03.2019

Konsernijohtaja
§ 38 Tampereen kaupungin osallistuminen Cartoon Business 2019 -tapahtuman tukemiseen ja tapahtumaa koskevan sopimuksen hyväksyminen, 04.03.2019

Palvelulinjapäällikkö, Psykososiaalisen tuen palvelut
§ 17 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Aikuissosiaalityön Maahanmuuttajapalveluissa, 28.02.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)