Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2019

§ 100 Tampereen kaupungin edustajien nimeäminen Pirkanmaan kuntien edustajainkokoukseen 8.4.2019

TRE:1773/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja
  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan liitto on 4.3.2019 pyytänyt kaupunkia valitsemaan edustajansa Pirkanmaan kuntien edustajainkokoukseen, joka pidetään 8.4.2019. Edustajainkokouksen tehtävänä on valita maakuntavaltuusto, jonka toimikausi kestää seuraaviin kuntavaaleihin.

Pirkanmaan liiton perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen yhden jäsenen kunnassa asuvaa alkavaa 10 000 asukasta kohden, kuitenkin enintään kolme jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Kuntien edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tampereen kaupunki nimeää edustajainkokoukseen kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Pirkanmaan kuntien edustajainkokoukseen 8.4.2019 nimetään kolme jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

Asia käsitellään ylimääräisenä valtuuston kokouksessa 11.3.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valitut, Pirkanmaan liitto, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)