Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 388 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (corporate governance) -ohjeen päivittäminen

TRE:3913/00.01.02/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä noudatetaan kaupunginhallituksen 6.4.2010 hyväksymää Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) –ohjetta. Ohjetta suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) –ohje on tarkoituksenmukaista päivittää Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen (eli konserniohje) hyväksymisen yhteydessä. Uusi kuntalaki ja Kuntaliiton suositukset omistaja- ja konserniohjaukselle ovat muuttuneet. Samoin kaupungin organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutostarpeet ohjeistuksissa tulee ottaa huomioon.

Tampereen kaupunkikonsernin omistajaohjaukseen liittyvät ohjausdokumentit ovat omistajaohjauksen periaatteet, konserniohje ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) –ohjeessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sovelletaan Keskuskauppakamarin julkaisemaa ohjeistusta listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämisestä. Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeessa määritetään omistajan ja yhteisöjen väliset sekä yhteisöjen sisällä noudatettavat hyvän hallinto- ja johtamistavan periaatteet sekä niiden mukaiset menettelytavat.

Hyvän hallinto- ja johtamistavan tarkoituksena on edistää omistaja-arvon kehittymistä ja suojaamista sekä luottamusta yrityksen, sen omistajien ja eri sidosryhmien välillä. Ohjeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Hyvän hallinto- ja johtamistavan ohjeilla ohjataan kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen hyvän johtamisen ja hallintotavan toteuttamista yhtiöiden johdossa.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa on kuntalain mukainen osa kunnan konserniohjeistusta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Liitteenä oleva Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) –ohje hyväksytään ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja yhteisöissä. Ohjetta suositetaan noudatettavan myös niissä osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä, joissa kaupunki on osakkaana.

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Esteellisyys

Atanas Aleksovski ja Anneli Kivistö olivat esteellisiä (hallintolaki 28.5 §). He olivat asiantuntijoina läsnä asian esittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Jouko Aarnio poistui kokouksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Liitteenä oleva Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) –ohje hyväksytään ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja yhteisöissä. Ohjetta suositetaan noudatettavan myös niissä osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä, joissa kaupunki on osakkaana.

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Sirkkaliisa Virtanen, Atanas Aleksovksi, Anneli Kivistö, Elina Sirén ja Leena Kostiainen olivat esteellisiä (hallintolaki 28.5 §) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Heini Lehtokannas oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Ville Taivassalo, Jouko Aarnio, Markus Kiviaho, Juha Yli-Rajala