Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 384 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tässä kokouksessa Irja Tuloselle ja Yrjö Shafeitelille.

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin yksimielisesti käsitellä pykälä 388 ennen pykälää 386.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)