Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 390 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

TRE:3243/00.01.07/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Yhteyspäällikkö, projektijohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Tampereen kaupungin lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi. Kokonaisuus sisältää 227 lakiehdotusta.

Esitysluonnos liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja se sisältää ehdotukset maakunnille valtiolta ja kunnilta siirrettäviä eräitä muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä ja pelastustoimen tehtäviä koskevien erityislakien muuttamiseksi. Lisäksi esitysluonnos sisältää ehdotukset Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen lakkauttamisesta sekä uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisesta.

Lausuttavana oleva esitysluonnos ei sisällä niitä aluekehittämisen ja kasvupalveluiden tehtäviä, jotka sisältyvät jo lausuntokierroksella olleeseen esitysluonnokseen aluekehittämis- ja kasvupalvelulaiksi.

Lausunnolle lähetetty materiaali tausta-aineistoineen löytyy verkkosivulta: http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-huhtikuu2017. Lausunto on annettava viimeistään 19.6.2017.

Kaupunginvaltuusto antoi Tampereen kaupungin lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi 24.10.2016 § 37. Kaupungin lausunnossa todettiin muun muassa, että maakuntakaavoituksen mekaaninen siirtäminen uudelle itsehallinnolliselle maakunnalle ei ole hyväksyttävää. Nyt kaupunginhallitukselle esitettävässä lausuntoluonnoksessa esitetään muutokset hallituksen esitysluonnokseen siten, että maakuntakaavoitusta nykyisessä muodossaan ei säädetä maakunnan tehtäväksi.

Lisäksi lausuntoluonnoksessa esitetään muutoksia muun muassa investointiavustuslakiin, yhteispalvelulakiin, korkotukilakiin, lakiin avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi sekä eräisiin muihin maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiin.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Tampereen kaupungilla ei ole kommentoitavaa Valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevaan lakiehdotukseen. Lakiehdotus koskee valtion lupa- ja valvonta-asioiden uudelleenjärjestelyä, eikä sillä ole nähtävissä merkittäviä suoria tai epäsuoria vaikutuksia Tampereen kaupungin tai kaupunkilaisten toimintaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Valtiovarainministeriölle annetaan liitteenä oleva Tampereen kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuukka Salkoaho, Mikko Nurminen, Taru Hurme, Taru Kuosmanen, Virpi Ekholm, Auli Heinävä, Merja Bojang, Jaana Mäenpää, Niina Pietikäinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)