Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 395 Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:237/00.01.03/2017

Perustelut

1) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymävaltuuston esityslistan 22.6.2017 (TRE:509/00.03.01/2017). Esityslista ja pöytäkirja löytyvät kokonaisuudessaan internetistä sivuilta http://www.tampereenseutu.fi/

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)