Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 395 Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:237/00.01.03/2017

Perustelut

1) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymävaltuuston esityslistan 22.6.2017 (TRE:509/00.03.01/2017). Esityslista ja pöytäkirja löytyvät kokonaisuudessaan internetistä sivuilta http://www.tampereenseutu.fi/

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)