Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 399 Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere -pormestariohjelma vuosille 2017–2021

TRE:4262/00.01.01/2017

Valmistelija

  • Lauri Lyly, Valtuutettu

Valmistelijan yhteystiedot

Yhteyspäällikkö; Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere -pormestariohjelma vuosille 2017–2021 on valmistunut. Se on laadittu yhteistyössä kaikkien valtuustoryhmien kanssa.

Tarkoitus on, että valtuusto käsittelee ja merkitsee tiedoksi pormestariohjelman ja se otetaan huomioon kaupungin eri toiminnoissa, muun muassa laadittaessa Tampereen uutta strategiaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Lauri Lyly, Valtuutettu

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere -pormestariohjelma vuosille 2017–2021 merkitään tiedoksi.

Pormestariohjelma otetaan huomioon Tampereen strategian valmistelussa.

Asia esitellään ylimääräisenä asiana valtuuston kokouksessa 19.6.2017.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Pekka Salmi ja Aleksi Jäntti saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Lotta Perämaa, Tuukka Salkoaho, Reija Linnamaa, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Taru Kuosmanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

Käsitellyt asiat