Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi

Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväksi lisäpykälänä ennen kokousta jaetun asian 17 §.

 

Kokouksen keskeyttäminen ja jatkokokous 15.1.2019

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti keskeyttää kokouksen ja että kokousta jatketaan 15.1.2019 klo 16.00, Ryhmähuone 1.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)