Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 7 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

TRE:7766/12.05.00/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Lastensuojelulaki 12 § ja Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan myös, miten kunnan alueella sijaitsevissa oppilaitoksissa opiskeluhuolto toteutuu.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma noudattaa YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) keskeisiä tavoitteita eli pyrkii turvaamaan osaltaan lapsen oikeuden erityiseen suojeluun ja hoivaan (protection), riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista (provision) sekä osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon (participation). Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa niin omassa arkiympäristössään kuin päätöksenteossakin.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman, ja sen seuranta ja arviointi tehdään vähintään kerran valtuustokauden aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma otetaan huomioon vuosittaisissa talous- ja toimintasuunnitelmissa. Lakisääteisen suunnitelman keskeiset painopisteet ja tavoitteet sisällytetään kaupungin strategiaan, joka ohjaa myös suunnitelmassa nostettavia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koskee koko kuntaa:

 • varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset muodostavat perheiden ja kodin ohella keskeisen huolenpidon, kasvun ja oppimisen yhteisön
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tukevat lapsen, nuoren ja perheen arkea
 • liikunta- ja nuorisotoiminta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta ovat osa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä osallistumista yhteisöissä
 • yhdyskuntasuunnittelulla vaikutetaan mm. lasten kasvuympäristön turvallisuuteen.

Lasten ja nuorten palveluja tarkastellaan suunnitelmassa kokonaisuutena ja sen laatimiseen ovat osallistuneet kaupungin eri toimialat; varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös lapsia ja nuoria, järjestöjä, seurakuntia ja muita yhteistyökumppaneita on kuultu suunnitelman laatimisessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmässä 7.11, elinvoiman- ja kilpailukyvyn johtoryhmässä 21.11. sekä kaupungin johtoryhmässä 27.11.2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Teppo Rantanen, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään omalta osaltaan ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Lastensuojelulaki 12 § ja Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan myös, miten kunnan alueella sijaitsevissa oppilaitoksissa opiskeluhuolto toteutuu.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma noudattaa YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) keskeisiä tavoitteita eli pyrkii turvaamaan osaltaan lapsen oikeuden erityiseen suojeluun ja hoivaan (protection), riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista (provision) sekä osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon (participation). Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa niin omassa arkiympäristössään kuin päätöksenteossakin.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman, ja sen seuranta ja arviointi tehdään vähintään kerran valtuustokauden aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma otetaan huomioon vuosittaisissa talous- ja toimintasuunnitelmissa. Lakisääteisen suunnitelman keskeiset painopisteet ja tavoitteet sisällytetään kaupungin strategiaan, joka ohjaa myös suunnitelmassa nostettavia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koskee koko kuntaa:

 • varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset muodostavat perheiden ja kodin ohella keskeisen huolenpidon, kasvun ja oppimisen yhteisön
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tukevat lapsen, nuoren ja perheen arkea
 • liikunta- ja nuorisotoiminta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta ovat osa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä osallistumista yhteisöissä
 • yhdyskuntasuunnittelulla vaikutetaan mm. lasten kasvuympäristön turvallisuuteen.

Lasten ja nuorten palveluja tarkastellaan suunnitelmassa kokonaisuutena ja sen laatimiseen ovat osallistuneet kaupungin eri toimialat; varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös lapsia ja nuoria, järjestöjä, seurakuntia ja muita yhteistyökumppaneita on kuultu suunnitelman laatimisessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmässä 7.11, elinvoiman- ja kilpailukyvyn johtoryhmässä 21.11. sekä kaupungin johtoryhmässä 27.11.2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Taru Kuosmanen, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään omalta osaltaan ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Sosiaalipalvelupäällikkö Maria Päivänen sekä kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Lastensuojelulaki 12 § ja Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan myös, miten kunnan alueella sijaitsevissa oppilaitoksissa opiskeluhuolto toteutuu.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma noudattaa YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) keskeisiä tavoitteita eli pyrkii turvaamaan osaltaan lapsen oikeuden erityiseen suojeluun ja hoivaan (protection), riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista (provision) sekä osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon (participation). Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa niin omassa arkiympäristössään kuin päätöksenteossakin.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman, ja sen seuranta ja arviointi tehdään vähintään kerran valtuustokauden aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma otetaan huomioon vuosittaisissa talous- ja toimintasuunnitelmissa. Lakisääteisen suunnitelman keskeiset painopisteet ja tavoitteet sisällytetään kaupungin strategiaan, joka ohjaa myös suunnitelmassa nostettavia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koskee koko kuntaa:

 • varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset muodostavat perheiden ja kodin ohella keskeisen huolenpidon, kasvun ja oppimisen yhteisön
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tukevat lapsen, nuoren ja perheen arkea
 • liikunta- ja nuorisotoiminta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta ovat osa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä osallistumista yhteisöissä
 • yhdyskuntasuunnittelulla vaikutetaan mm. lasten kasvuympäristön turvallisuuteen.

Lasten ja nuorten palveluja tarkastellaan suunnitelmassa kokonaisuutena ja sen laatimiseen ovat osallistuneet kaupungin eri toimialat; varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös lapsia ja nuoria, järjestöjä, seurakuntia ja muita yhteistyökumppaneita on kuultu suunnitelman laatimisessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty 1.11. hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmässä 7.11, elinvoiman- ja kilpailukyvyn johtoryhmässä 21.11. sekä kaupungin johtoryhmässä 27.11.2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Taru Kuosmanen, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään omalta osaltaan ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Että hyvinvointisuunnitelmassa otetaan 13-15 -vuotiaiden ja yli 16-vuotiaiden nuorten kehittämiskohteiksi erityisesti omana kohteenaan huumeiden käytön ennaltaehkäisy ja nykyisen kehityksen katkaisu."

Kokouskäsittely

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Terhi Kiemunki teki seuraavan toivomusponsiesityksen: "Että hyvinvointisuunnitelmassa otetaan 13-15 -vuotiaiden ja yli 16-vuotiaiden nuorten kehittämiskohteiksi erityisesti omana kohteenaan huumeiden käytön ennaltaehkäisy ja nykyisen kehityksen katkaisu." Varapuheenjohtaja Matti Helimo kannatti Kiemungin esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Lastensuojelulaki 12 § ja Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan myös, miten kunnan alueella sijaitsevissa oppilaitoksissa opiskeluhuolto toteutuu.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma noudattaa YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) keskeisiä tavoitteita eli pyrkii turvaamaan osaltaan lapsen oikeuden erityiseen suojeluun ja hoivaan (protection), riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista (provision) sekä osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon (participation). Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa niin omassa arkiympäristössään kuin päätöksenteossakin.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman, ja sen seuranta ja arviointi tehdään vähintään kerran valtuustokauden aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma otetaan huomioon vuosittaisissa talous- ja toimintasuunnitelmissa. Lakisääteisen suunnitelman keskeiset painopisteet ja tavoitteet sisällytetään kaupungin strategiaan, joka ohjaa myös suunnitelmassa nostettavia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koskee koko kuntaa:

 • varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset muodostavat perheiden ja kodin ohella keskeisen huolenpidon, kasvun ja oppimisen yhteisön
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tukevat lapsen, nuoren ja perheen arkea
 • liikunta- ja nuorisotoiminta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta ovat osa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä osallistumista yhteisöissä
 • yhdyskuntasuunnittelulla vaikutetaan mm. lasten kasvuympäristön turvallisuuteen.

Lasten ja nuorten palveluja tarkastellaan suunnitelmassa kokonaisuutena ja sen laatimiseen ovat osallistuneet kaupungin eri toimialat; varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös lapsia ja nuoria, järjestöjä, seurakuntia ja muita yhteistyökumppaneita on kuultu suunnitelman laatimisessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty elinvoima- ja osaamislautakunnassa 12.12.2018, sosiaali- ja terveyslautakunnassa 19.12.2018 sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 20.12.2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään.

Päätös

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään esittelijän tekemin muutoksin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle sekä palvelulinjapäällikkö Maria Päiväselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti liitteenä olevaa hyvinvointisuunnitelmaa seuraavasti:

Lisätään kohtaan 6.2.:

Kehittämiskohde: Vahvistetaan ammattilaisten osaamista kaltoinkohdellun lapsen (ml. seksuaalinen häirintä) tunnistamiseen ja hoitoon.
Vastuutaho; Lape-ryhmä, lapsiasiamies, perusopetus, oppilashuolto Aikataulu:  2019

Lisätään kohtaan 7.2.:

Kehittämiskohde: Osana väkivallan ehkäisytyötä eri tahoja koulutetaan tunnistamaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja väkivaltaa. Oppilaitoksissa osana ennaltaehkäisevää työtä nostetaan esiin seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvät ilmiöt.
Vastuutaho: Toisen asteen koulutus, opiskeluhuolto Aikataulu:  2019-2020

Puheenjohtaja totesi, että näin muutettu lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Tuija Viitasaari, Kristiina Järvelä, Tuire Sannisto, Leena Kostiainen, Mika Vuori, Maria Päivänen, Jukka Etu-Seppälä, Sanni Pöntinen, Marianne Aalto-Siiro, Tiia Heinäsuo, Sirpa Tikka, Hanna Gråsten-Salonen, Marja Nurmi-Vuorinen, Salla Kananen, Marianna Lehtinen, Sari Salomaa-Niemi, Heljä Tokas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)