Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 15 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.12.2018
- asunto- ja kiinteistölautakunnan 19.12.2018
- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 20.12.2018
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 19.12.2018
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 20.12.2018 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus
- yhdyskuntalautakunnan alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaoston 13.12.2018 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on otto-oikeus kuntalain mukaisiin päätöksiin
- Sara Hildenin taidemuseon johtokunnan 18.12.2018
- Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan 19.12.2018

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 30 Lausunto luonnoksesta kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta , 13.12.2018
§ 32 Lausunto yleislääketieteen erityiskoulutuksesta sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta, 14.12.2018

Hankejohtaja
§ 107 P-Hämpin pohjavesiputkien asennuksen tilaus Tampereen Infralta, 14.12.2018
§ 108 Viinikanlahden suunnittelukilpailu, virtuaalimalli- ja 3D-työskentely, 17.12.2018
§ 109 Ranta-Tampellan silta, Warkaanlahdensilta ja Myllysaarensilta sekä Paasikivenkadun tukimuuri -rakennusurakka, 17.12.2018
§ 110 Viinikanlahden alue, arkkitehtuurikilpailun valmistelu ja läpivieminen, 17.12.2018
§ 111 Viinikanlahden alue, kansainvälinen kaksivaiheinen kilpailu, WEUP-ilmakartta, 17.12.2018
§ 112 Viinikanlahden suunnittelukilpailu, tiedonhallinnan konsepti, suunnittelu ja toteutus 2019, 17.12.2018
§ 113 Ranta-Tampellan Gustaf Aspin aukion ja Oskari Helmisen aukion rakennussuunnittelun hankinta, 19.12.2018

Henkilöstöjohtaja
§ 82 Digitaalisten terveysvalmennusten hankinta, 17.12.2018
§ 85 Henkilöstöravintoloiden hinnoittelu vuonna 2019, 17.12.2018

Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 33 PELTOKUITU -projektin asiantuntijapalvelu ja nollakuidun nosto, 18.12.2018

Palvelulinjapäällikkö, Ikäihmisten palvelut
§ 358 Vastaavan sairaanhoitajan 50070531 toimen täyttäminen Tesoman kotihoidossa, 20.12.2018

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 5 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Treduun 2.1.2019 alkaen, 04.01.2019
§ 6 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Treduun 1.1.2019 alkaen, 04.01.2019
§ 161 Opinto-ohjaajan ottaminen Tredun Pyynikin kampukseen 1.1.2019 alkaen, 20.12.2018

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 2 Osallistuminen Barcelonan Smart City Expo -tapahtumaan 13.-15.11.2018, 08.01.2019
§ 3 Avoimen IoT-alustan selvityksen työpajan järjestämisen tilaaminen Futurice Oy:ltä, 08.01.2019
§ 119 6Aika - Nopeat kokeilut -ideahaun neljännen kierroksen pilotointien hankinnat, 17.12.2018
§ 120 Tiedon kerääminen, koostaminen ja välittäminen Hiedanrannan opastustilanteen parantamiseksi , 17.12.2018
§ 121 Kustannushyötyanalyysin hankkiminen TTY –säätiö sr/Tampereen teknillinen yliopistolta , 17.12.2018
§ 122 ICT-palvelujen ostaminen Gofore Oy:ltä, 17.12.2018
§ 124 Smart Tampere: Smart City Foundational Masterclass –koulutuksen hankinta, 17.12.2018
§ 125 EnlightenTampere-hackathon, Innovaatiokumppanuushankinta - jatkokehitys, 18.12.2018
§ 1 Yritystontin 837-75-6211-4 myyminen Ruskon Pienteollisuuskeskus Oy:lle, 08.01.2019
§ 129 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö, päivitys , 20.12.2018
§ 130 Yritystontin 837-65-7073-2 vuokrasopimuksen muuttaminen, 20.12.2018

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 1 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset -kustannusvertailu v. 2018 ja 2019, 03.01.2019
§ 4 Sopimus Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä tilattavista erikoissairaanhoidon palveluista v. 2019, 09.01.2019
§ 2 Saatavien poistaminen kirjanpidosta avo- ja asumispalveluissa, 08.01.2019
§ 3 Omarahoituksen osoittaminen valinnanvapauskokeiluun hyvinvoinnin palvelualueen kehittämisrahasta v. 2019, 08.01.2019
§ 89 Tänään kotona - digitaalisen kulttuurisen vanhustyön kehittäminen - Tampereen osaprojekti, 14.12.2018
§ 95 Liikuntaa kotouttavasti- hankkeen omarahoitus, 21.12.2018

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 159 Tampereen Ratikka -näyteikkunasomistus Keskusvirastotalon ikkunaan, 14.12.2018
§ 161 Sopimus raitiovaunun luovuttamisesta, 21.12.2018
§ 160 Kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja ylläpidon katutilavalvonnan katupäällikön viran täyttäminen, 14.12.2018

Kaupunginlakimies
§ 1 Kuvaustyön hankinta Stremia Oy:ltä, 09.01.2019

Kehittämisjohtaja
§ 19 Sovellusasiantuntijan toimen täyttäminen tietohallintoyksikössä, 20.12.2018

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 1 Kahden tietopalvelusihteerin toimen täyttäminen, 02.01.2019
§ 71 Tietopalvelusihteerin toimen täyttäminen, 21.12.2018

Konsernijohtaja
§ 202 Palvelumuotoilun asiantuntijapalvelujen hankinta, 18.12.2018
§ 185 Konsernimääräys: Tukipaketti-toimenpiteiden käyttäminen palvelussuhteen päättämisen yhteydessä, 18.12.2018
§ 186 Konsernimääräys: Henkilöstön merkkipäivien huomioiminen, 18.12.2018
§ 187 Konsernimääräys: Työajan käyttö terveydenhoitopalveluissa, 18.12.2018
§ 188 Konsernimääräys: Sairauslomakäytäntö, 18.12.2018
§ 189 Konsernimääräys: Palkallisen urheiluloman myöntämisperiaatteet, 18.12.2018
§ 190 Konsernimääräys: Rekrytoinnin hakumenettely, 18.12.2018
§ 191 Konsernimääräys: Tampereen kaupungin päihdeohjelma, 18.12.2018
§ 217 Konsernijohtajan palvelussuhdeasioita koskevan päätösvallan siirto 1.1.2019 alkaen, 21.12.2018
§ 194 Nordea Pankki Suomi Oyj:n Yrityksen verkkopankki -palvelun pääkäyttäjävaltuutus, 18.12.2018
§ 195 Tampereen kaupungin Danske Bank Oyj:n verkkopankin käyttöoikeudet, 18.12.2018
§ 196 Tampereen kaupungin pankkitilitapahtumien allekirjoittajat, 18.12.2018
§ 205 Koiraverosaatavien poistaminen kirjanpidosta ja perinnästä, 18.12.2018
§ 206 Matkapuhelimen poistaminen konserniohjauksen irtaimistoluettelosta, 21.12.2018
§ 210 SAP-yrityksen 1170, Oppilaitosruokailun elintarvikkeet SAP-käyttöoikeudet, muistiotositteiden laatijat sekä menojen ja tulojen hyväksyjät, 21.12.2018
§ 211 Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän vahinkorahaston jäljellä olevien varojen siirtäminen TREDU-Kiinteistöt Oy:lle, 21.12.2018
§ 212 Pelastuslaitoksen ensihoitolaskutussaatavien poistaminen kirjanpidosta ja perinnästä luopuminen, 21.12.2018
§ 213 Pelastuslaitoksen yleislaskutussaatavien poistaminen kirjanpidosta ja perinnästä luopuminen, 21.12.2018
§ 220 Muistiotositteiden laatijat konsernihallinnossa vuoden 2019 osalta, 21.12.2018
§ 10 Tallipihan Valjashuoneen puotirakennukselle myrskystä 24.6.2018 aiheutuneiden kustannusten korvaaminen vahinkorahastosta, 04.01.2019
§ 197 Hervannan jäähallin kylmäaineputkiston vuotovahingosta 20.6.2018 aiheutuneiden kustannusten korvaaminen vahinkorahastosta, 18.12.2018
§ 198 Linnainmaan koulun vesivahingosta 2.7.2018 aiheutuneiden kustannusten korvaaminen vahinkorahastosta, 18.12.2018
§ 199 Takahuhdin B-koulun 4.4.2018 havaitusta vesivahingosta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen vahinkorahastosta, 18.12.2018
§ 200 Lisähakemus Peltovainion päiväkodin julkisivun tuhopoltosta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi vahinkorahastosta, 18.12.2018
§ 201 Lisähakemus Kaupin vastaanottokeskuksen vesivahingosta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi vahinkorahastosta, 18.12.2018
§ 1 Eräiden konsernimääräysten kumoaminen, 04.01.2019
§ 7 Tampereen kaupungin valtuutus Monetra Pirkanmaa Oy:lle, 04.01.2019
§ 192 Kaupungin luottokortin myöntäminen konsernihallinnon hallintojohtajalle, 18.12.2018
§ 208 Tampereen kaupungin osallistuminen Tampere Chamber Music 2019 -tapahtuman tukemiseen ja tapahtumaa koskevan sopimuksen hyväksyminen, 21.12.2018
§ 214 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Vaitinaron vesistötäyttöä ja valmistelulupaa koskevassa asiassa, 21.12.2018
§ 216 Konsernihallinnon toimintasäännön hyväksyminen, 21.12.2018
§ 218 Palvelualueiden johtajien ja konserniyksiköiden johtajien varahenkilöt, 21.12.2018
§ 219 Konsernihallinnon vastuuhenkilöt, tulojen ja menojen hyväksyjät sekä hankintojen suorittajat toistaiseksi, 21.12.2018

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 229 Nuoriso-ohjaajan toimen määräaikainen täyttäminen, 14.12.2018
§ 232 Nuoriso-ohjaajan toimen määräaikainen täyttäminen, 20.12.2018

Pelastusjohtaja
§ 114 Kahden palotarkastajan viran täyttäminen, 27.12.2018

Pormestari
§ 183 Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäen osallistuminen neuvotteluihin Lausannessa 17.-18.12.2018, 18.12.2018
§ 186 Apulaispormestari Aleksi Jäntin osallistuminen Pekingissä järjestettäviin konferensseihin tammikuussa 2019, 21.12.2018
§ 180 Vieraanvaraisuus SoCaTel-projektikonsortiolle 12.6.2019 , 18.12.2018
§ 181 Vieraanvaraisuus Satakunnan lennostolle 22.2.2019, 18.12.2018
§ 182 Vieraanvaraisuus Pirkanmaan Lottaperinne ry:lle 4.10.2019, 18.12.2018
§ 184 Aluehallintoviraston päätös Pirkanmaan vaalipiirilautakunnan asettamisesta, 18.12.2018
§ 185 Tampereen kaupungin osallistuminen tuotantoyhtiö Warner Bros. Finlandin SuomiLove -tuotannon tukemiseen ja asiaa koskevan sopimuksen hyväksyminen, 21.12.2018
§ 187 Tampereen kaupungin ja kiinalaisen CUPC:n välisen yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksyminen, 21.12.2018

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 14 Tuomi Logistiikka Oy:n konsernitililimiitin korottaminen, 17.12.2018

Rehtori, Hatanpään koulu
§ 44 Tuntiopettajan (erityisopettaja) tehtävän täyttäminen määräajaksi Hatanpään koulussa (P078-18), 10.12.2018

Rehtori, Wivi Lönnin koulu
§ 16 Tuntiopettajan (erityisluokanopettaja) tehtävän täyttäminen määräajaksi Wivi Lönnin koulussa (P077-18), 10.12.2018

Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 205 Terveydenhoitajien toimien (2) täyttäminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalla äitiys- ja lastenneuvolassa, 14.12.2018
§ 207 Ohjaajan toimen täyttäminen, 14.12.2018
§ 209 Psykologien toimien (2) täyttäminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen Perheneuvolassa, 18.12.2018
§ 217 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen opiskeluterveydenhuollossa, 20.12.2018
§ 221 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen opiskeluterveydenhuollossa, 21.12.2018

Palvelulinjapäällikkö, Psykososiaalisen tuen palvelut
§ 172 Vastaavan hoitajan toimen täyttäminen mielenterveys- ja päihdepalvelujen Tampereen asumispäivystys ja asumisyksiköissä, 18.12.2018
§ 173 Vastaavan hoitajan toimen täyttäminen mielenterveys- ja päihdepalvelujen Tampereen asumispäivystys ja asumisyksiköissä, 18.12.2018
§ 176 Lähihoitajan toimen (9) täyttäminen Kehitysvammaisten avopalvelujen Härmälänrannassa, 21.12.2018
§ 177 Lähihoitajan toimen (9) täyttäminen Kehitysvammaisten avopalvelujen Härmälänrannassa, 21.12.2018
§ 178 Lähihoitajan toimen (9) täyttäminen Kehitysvammaisten avopalvelujen Härmälänrannassa, 21.12.2018
§ 179 Lähihoitajan toimen (9) täyttäminen Kehitysvammaisten avopalvelujen Härmälänrannassa, 21.12.2018
§ 180 Lähihoitajan toimen (9) täyttäminen Kehitysvammaisten avopalvelujen Härmälänrannassa, 21.12.2018
§ 181 Ohjaajan toimen täyttäminen Kehitysvammaisten avopalvelujen Härmälänrannassa, 21.12.2018
§ 182 Ohjaajan toimen täyttäminen Kehitysvammaisten avopalvelujen Härmälänrannassa, 21.12.2018
§ 183 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen Kehitysvammaisten avopalvelujen Härmälänrannassa, 21.12.2018
§ 184 Lähihoitajan toimen (9) täyttäminen Kehitysvammaisten avopalvelujen Härmälänrannassa, 21.12.2018
§ 185 Lähihoitajan toimen (9) täyttäminen Kehitysvammaisten avopalvelujen Härmälänrannassa, 21.12.2018
§ 186 Lähihoitajan toimen (9) täyttäminen Kehitysvammaisten avopalvelujen Härmälänrannassa, 21.12.2018
§ 187 Lähihoitajan toimen (9) täyttäminen Kehitysvammaisten avopalvelujen Härmälänrannassa, 21.12.2018

Tietohallintojohtaja
§ 98 Monetra Pirkanmaa Oy:lle siirrettävät sopimukset, 16.12.2018
§ 101 Tampereen kaupungin liittyminen Adobe ETLA -kattosopimukseen, 27.12.2018
§ 99 General Data Protection Regulation (GDPR) henkilötietojen käsittelyehdot -sopimusliite, 16.12.2018
§ 100 SAP-järjestelmään liittyvien ylläpito- ja sovelluskehityssopimusten hyväksyminen, 20.12.2018

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos
§ 142 Hankintavastaan toimen täyttäminen Tapereen Infrassa,  20.12.2018
§ 144 Infrarakentajien toimien täyttäminen Rakentamispalveluissa, 19.12.2018
§ 145 ICT-suunnitteiljan vakanssin perustaminen ja täyttäminen Tampereen Infra Liikelaitoksessa, 21.12.2018

Työllisyysjohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 25 Omavalmentajan toimen täyttäminen Työllisyyspalveluissa, 17.12.2018
§ 27 Omavalmentajan toimen täyttäminen Työllisyyspalveluissa, 17.12.2018
§ 29 Tiimiesimiehen toimen täyttäminen Työllisyyspalveluissa,työllisyys- ja koulutuspalvelut , 19.12.2018
§ 30 Palvelupäällikön toimen täyttäminen Työllisyyspalveluissa, työllisyys- ja kuntoutuspalvelut, 19.12.2018
§ 31 Palvelupäällikön toimen täyttäminen Työllisyyspalveluissa, nuorten työllisyyspalvelut, 19.12.2018
§ 32 Henkilöstöasiantuntijan toimen täyttäminen Työllisyyspalveluissa 1.1.2019 lukien, 21.12.2018

Vastaava rehtori, Koillinen, Kaakko ja Etelä
§ 67 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen Kaukajärven koulussa (P071-18), 10.12.2018

Johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö
§ 99 Sairaanhoitajan toimien (2) täyttäminen vastaanottotoiminnassa, 13.12.2018
§ 100 Terveydenhoitajan toimien (2) täyttäminen vastaanottotoiminnassa, 13.12.2018
§ 103 Terveyskeskushammaslääkärin toimen täyttämättä jättäminen vastaanottopalvelujen suun terveydenhuollossa (Aikuishoito), 20.12.2018

Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 69 Tampere-Pietari -yhteistyötä konkretisoivien toimenpiteiden hankinta, 21.12.2018
§ 70 Osallistuminen 19th Paris - North Cape Photo Adventuren järjestämiseen, 21.12.2018
§ 71 Itsenäisyyspäiväjuhlan esitystekniikan kustannusten kattaminen, 21.12.2018
§ 68 Markkinointiyhteistyö My Moomin - Journey to Moominvalley dokumentin kanssa, 18.12.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)