Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 21.1.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aila Dündar-Järvinen ja Anneli Kivistö (varalle Ilkka Sasi ja Irja Tulonen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)