Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 16 Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:112/00.01.03/2019

Perustelut

1) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan maakuntahallituksen esityslistan 14.1.2019 (TRE:156/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja löytyvät kokonaisuudessaan internetistä osoitteesta http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/

2) Pirkanmaan käräjäoikeuden 9.1.2019 päätös R 18/6456.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Anna-Kaisa Ikonen, Pekka Salmi, Iiris Suomela, Mikko Aaltonen, Anna-Kaisa Heinämäki, Aleksi Jäntti, Johanna Loukaskorpi sekä Anna-Maria Maunu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)