Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

§ 550 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraava pöytäkirja:

- elinvoima- ja osaamislautakunnan 11.12.2019

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Hallintojohtaja
§ 46 Asiakasmaksusihteerin viran täyttäminen, 11.12.2019

Hankejohtaja
§ 77 Keskustorilla olevan digitaalisen näyttötaulun neljän verkkonäyttelyn ja niihin liittyvien tapahtumien tuottaminen vuodelle 2020, lisätyö, 12.12.2019
§ 78 Ranta- Tampellan rakennusurakan lisätöiden tilaaminen, Verstaankatu, 12.12.2019

Henkilöstöjohtaja
§ 87 Henkilöstöravintoloiden hinnoittelu vuonna 2020, 10.12.2019

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 204 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.1.2020 alkaen, 09.12.2019
§ 205 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.1.2020 alkaen, 09.12.2019
§ 207 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.1.2020 alkaen, 10.12.2019

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 142 Kulttuuripääkaupunkihankkeen arviointisuunnitelman hankinta, 09.12.2019
§ 143 SURE: Smart Urban Security and Event Resilience -projektin toteuttaminen, 11.12.2019
§ 145 Yritystontin 837-37-5720-8 myyminen, 11.12.2019

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 55 Saatavien poistaminen tileistä ja perinnästä sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisissa yksiköissä, 09.12.2019
§ 53 Aluehallintoviraston päätös valvonta-asiassa, 09.12.2019
§ 54 Sopimuksen hyväksyminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, 09.12.2019
§ 57 Lukulumo-palvelun sopimuksen hyväksyminen, 09.12.2019
§ 58 Ehdokkkaiden nimeäminen Lastensuojelun Keskusliiton neuvottelukuntiin toimikausiksi 2020-2021, 12.12.2019
§ 59 Tampereen kaupungin vastaus kanteluasiaan, 12.12.2019

Kaupunginlakimies
§ 3 Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen ajalla 1.1.-31.5.2020, 10.12.2019

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
§ 90 Tampereen seudun työväenopiston rehtorin viran täyttäminen ilman hakumenettelyä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa, 09.12.2019

Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 179 Sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttäminen, 11.12.2019

Palvelulinjapäällikkö, Psykososiaalisen tuen palvelut
§ 131 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen aikuissosiaalityön palveluissa, Oriveden sosiaalityö, 10.12.2019

Pelastusjohtaja
§ 103 Kalustoauton alustan hankinta, 12.12.2019

Pelastuspäällikkö, valmiussuunnittelu, onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja tekniset palvelut
§ 1 Paloasemien lukitusten hankinta, 12.12.2019

Pormestari
§ 140 Smart Tampere -ohjelman työryhmän kokoonpanon muuttaminen, 05.12.2019
§ 141 Vieraanvaraisuus Tampereen Pallo-Veikot ry:lle 3.4.2020, 11.12.2019
§ 142 Vieraanvaraisuus Tampereen Kisatoverit ry:lle 9.11.2020, 11.12.2019
§ 143 Vieraanvaraisuus 36th Euro-IX Forumille 30.3.2020, 11.12.2019
§ 144 Vieraanvaraisuus Härmälä 100 vuotta osana Tamperetta -juhlalle 14.1.2020, 11.12.2019
§ 145 Tampereen seudun ammattiopisto Tredun hallintamalliselvityksen ohjausryhmän nimeäminen, 11.12.2019
§ 146 Esi- ja perusopetuksen toiminnanohajusjärjestelmän käyttöönottoprojektin ohjausryhmän asettaminen 2020, 11.12.2019
§ 147 Tapahtumatoiminnan kehittämistyöryhmän nimeäminen, 11.12.2019

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 21 Muutos päätökseen Tampereen kaupungin ja konsernin omistamien kiinteistöjen hallinnan sekä ylläpidon arviointityön pienhankinnasta Askel Partners Oy:ltä, 11.12.2019

Strategiajohtaja
§ 32 Yhteinen asiakaspalvelu -projekti, 11.12.2019

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 20 Kaupunkikuva-arkkitehdin viran täyttäminen rakennusvalvonnassa, 09.12.2019

Tietohallintojohtaja
§ 114 Efecte-tilaussopimuksen määräaikainen jakaminen Tampereen kaupungin ja Monetra Pirkanmaa Oy:n välillä vuonna 2020, 10.12.2019
§ 113 Microsoft Office 365 -käyttöönottoprojekti, 10.12.2019
§ 115 Sujuva työ (Office 365 -käyttöönottokonseptin laadinta) -projekti, 10.12.2019

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
§ 38 Terveystarkastajan viran täyttäminen ympäristöterveyden terveydensuojelussa, 12.12.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)