Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

§ 552 Takausprovision periminen kaupungin myöntämissä takauksissa (Salassa pidettävä)

Julk Laki 24 § 1 mom. 17 kohta