Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

§ 551 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:112/00.01.03/2019

Perustelut

1) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan maakuntahallituksen esityslistan 16.12.2019 (TRE:156/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/

2) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen esityslistan 16.12.2019 (TRE:561/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/

3) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 18.12.2019 (TRE:755/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/

4) Pirkanpoikien neljän nuoren miehen tiernayhtye esiintyi kaupunginhallitukselle kokouksessa pidetyn tauon aikana.

5) Lautakuntiin menossa olevia asioita

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)