Kaupunginhallitus, kokous 17.2.2020

§ 75 Asemakaava nro 8554, XI (Kyttälä), Aleksanterinkatu 20, asuin- ja liiketontin täydennysrakentaminen 

TRE:6919/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 31.8.2015 päivätyn sekä 9.11.2015 ja 18.11.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8554. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8554
Diaarinumero: TRE:6919/10.02.01/2019

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 19.11.–21.12.2015 eikä siitä saatu yhtään palautetta. Maankäyttösopimusneuvottelujen kuluessa on hyväksytty uusi pysäköintipolitiikka. Asemakaavan pysäköintinormit päivitettiin 29.1.2019 hyväksytyn pysäköintipolitiikan mukaisiksi. Muutos ei edellytä asemakaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8554 (päivätty 31.8.2015, tarkistettu 9.11.2015 ja 18.11.2019) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavamuutos mahdollistaa uuden asuinrakennuksen rakentamisen Aleksanterinkadun varteen sekä nykyisen asuinrakennuksen korottamisen. Katutasoon sijoittuu liiketilaa. Tontille osoitetaan rakennusoikeutta 7000 k-m2, josta uutta rakennusoikeutta on 3728 k-m2.

Kyseessä on yksityistä maata sisältävä asemakaavamuutos, jolloin tulee tehtäväksi liitteen mukainen maankäyttösopimus. Sopimuksella sovitaan kaupungille aiheutuvien yhdyskuntarakenteen muutoskustannusten korvaamisesta, asemakaavan muutoksen mukaisesta rakentamisesta ja muista asemakaavan muutoksen edellyttämistä toimenpiteistä sopimuksen kohteena olevalla alueella.

Asemakaavamuutokseen nro 8554 liittyvä maankäyttösopimus on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 28.1.2020, § 13. Maankäyttösopimuskorvauksessa huomioidaan täydennysrakentamisen kannustimet.​

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8554 (päivätty 31.8.2015, tarkistettu 9.11.2015 ja 18.11.2019) hyväksytään.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti asian jättämistä pöydälle.

Puheenjohtajan pöydällepanoehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Anna Hyyppä, puh. 040 800 7905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 10.2.2020 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8554 (päivätty 31.8.2015, tarkistettu 9.11.2015 ja 18.11.2019) hyväksytään.

Tiedoksi

hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, Juha-Matti Ala-Laurila, Jori Alanko