Kaupunginhallitus, kokous 17.2.2020

§ 78 Huumehoidon tilannekatsaus 

TRE:931/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Huumehoidon tilanteesta ja sen järjestämistavoista on pyydetty selvitystä.

Tampereella on kilpailutettu vuoden 2019 lopulla päihdepalveluiden avo- ja laitoshoito, jonka yhteydessä hankittiin lisää lääkkeetöntä hoitoa. Kilpailutuksessa on tarjonnut palveluitaan avohoidossa 12 ja laitoshoidossa 15 palveluntuottajaa. Uudet sopimukset tulivat avohoidon osalta voimaan 1.1.2020 alkaen ja laitoshoidon osalta 3.4.2020 alkaen, jolloin edellinen sopimuskausi päättyy. Palvelutuotteet ovat olleet laitoshoito, katkaisu- ja vierotushoito laitoksessa, avohoito ja avovierotus. Tuotteet on jaoteltu mm. alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden käyttäjille erikseen. Avohoitoa tarjotaan yksilö- ja ryhmämuotoisena sekä verkkoavusteisena. Hankinta koskee yli 18-vuotiaiden hoitoa, sillä alaikäisten hoito suoritetaan lastensuojelulaitoksissa.

Peruspalveluiden osaamista päihdeongelman tunnistamisesta vahvistetaan. Vastaanottotoiminnan ammattilaisille on viestitetty, miten katkaisuhoitoa tarvitsevaa asiakasta ohjataan ja järjestetään koulutusta uusista palveluntuottajista. Vastaanottotoimintaan siirtyy kaksi päihdehoitajaa 1.4.2020. Suunnitteilla on koulutusta koko terveysaseman henkilökunnalle (lääkärit, hoitajat ja psykologit) päihdepotilaiden hoidosta. Terveysasemille saadaan määräaikainen psykiatri tukemaan terveysasemien mielenterveys- ja päihdetyötä maaliskuusta alkaen.

Huumekatkaisuhoitoon ohjaus uudistettiin marraskuun 2019 alussa, jolloin katkaisuhoitoon pääsemistä helpotettiin. Muutoksen jälkeen ohjausten määrät ovat jonkin verran lisääntyneet.

Huumehoidon avopalvelua toteutti A-klinikka Oy:n Jeesi ja Helsingin Diakonissalaitos Hoiva Oy:n Breikki. Asiakkaita näissä palveluissa vuonna 2019 oli yhteensä 473, joista korvaushoidossa 354 ja muussa kuin korvaushoidossa 119 asiakasta.

Nuorten päihdepoliklinikka Nuppo aloitti toimintansa elokuussa 2019 ja he tavoittivat viime vuonna 59 nuorta. Yksikön suunnittelun lähtökohtana on ollut päihdepalveluun hakeutumisen helpottaminen. Nuorten päihdepoliklinikka Nupon tarkoituksena on tarjota päihdehoidon palvelua huumeita käyttäville ja lääkkeitä väärinkäyttäville 16-25-vuotiaille ja heidän läheisilleen. Nuorille kohdennetussa kyselyssä erityisen tärkeänä pidettiin mahdollisuutta asioida anonyymisti. Nupossa on vastattu tähän toiveeseen tarjoten mahdollisuutta asioida kahdesti anonyymisti. Painopiste on lääkkeettömässä, psykososiaalisessa avohoidon huumehoidon palvelussa. Päihde- ja sosiaalipalveluissa on erityisesti nuorten kohdalla toistaiseksi kykyä vastata laadullisesti hyvällä hoidolla vaativaa hoitoa tarvitseviin nuoriin päihteidenkäyttäjiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Huumehoidon tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Tiedoksi

Maritta Närhi, Kristiina Terävä