Kaupunginhallitus, kokous 17.2.2020

§ 81 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapuntut seuraavat pöytäkirjat:

- alueellisen jätehuoltolautakunnan 5.2.2020
- elinvoima- ja osaamislautakunnan 12.2.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 6.2.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 1 Aluehallintoviraston päätös valvonta-asiassa, 07.02.2020
§ 2 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, 07.02.2020
§ 3 Lausunto elinkautisvankien vapauttamismenettelyn kehittämistä koskevasta arviomuistiosta, 12.02.2020

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 5 Lausunto bussien elinkaariarvioinnin käyttämisestä, 11.02.2020

Hallintojohtaja
§ 6 Hallintoyksikön esimiesten varahenkilöiden nimeäminen, 13.02.2020

Hankejohtaja
§ 10 Ranta-Tampella, Kiiskisaarenpuiston 2. vaiheen laiturirakenne, 07.02.2020

Henkilöstöjohtaja
§ 6 Liikunta- ja kulttuurietuuden sähköisen maksuvälinepalvelun hankintaa koskevan option käyttämisen jatkaminen, 13.02.2020

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 27 Startup World Cup 2020 tapahtuman järjestäminen, 11.02.2020
§ 28 Vetovoima ja edunvalvonta sekä elinkeinopalvelut -palveluryhmien tulojen ja menojen hyväksyjät sekä tilausten tekijät, 12.02.2020

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 13 Korjattu hankintapäätös: Innovaatiokumppanuus, koti-ja etähoidon palveluissa käytettävien teknologiaratkaisujen integraatio, 06.02.2020

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 22 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 07.02.2020

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 20 Sosiaalityöntekijän (2) viran täyttäminen alle 30-vuotiaiden aikuissosiaalityön palveluissa, 12.02.2020
§ 21 Sosiaalityöntekijän (2) viran täyttäminen alle 30-vuotiaiden aikuissosiaalityön palveluissa, 12.02.2020

Pelastusjohtaja
§ 12 Pirkanmaan pelastuslaitoksen edustajan nimeäminen Pelastustoimen sisäiseen valmisteluun, 13.02.2020

Pormestari
§ 24 Yhdenvertaisuuden teemavuoden ohjausryhmän nimeäminen, 10.02.2020

Tietohallintojohtaja
§ 10 Hankintojen digitalisoinnin esiselvitys -projektiin liittyvän palvelumuotoilun tilaaminen Hellon Oy:ltä, 06.02.2020
§ 13 Kokonaisarkkitehtuurin hallinnan työkalun pienhankinta Arter Oy:ltä ja sopimuksen hyväksyminen, 11.02.2020
§ 11 Vuoden 2020 ICT-kehittämismäärärahan allokointi, 07.02.2020

Viestintäjohtaja
§ 1 Tampere-lehden painotyön, jakelun ja sisällöntuotannon hankinta, 10.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.