Kaupunginhallitus, kokous 17.2.2020

§ 83 Oikaisuvaatimus musiikin lehtorin viran sijaisuuden täyttämisestä Sammon koulussa (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 29-kohta