Kaupunginhallitus, kokous 17.2.2020

§ 74 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 24.2.2020.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kalle Kiili ja Anne Liimola (varalle Minna Minkkinen ja Ilkka Sasi).