Kaupunginhallitus, kokous 17.2.2020

§ 77 Tampereen seutukunnan potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2019 

TRE:135/00.01.03/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laukka Arja, Potilasasiamies, Arja.Laukka@tampere.fi

Perustelut

Terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla nimettynä potilasasiamies. Tampere-Oriveden yhteistoiminta-alueen omilla terveydenhuollon toimintayksiköillä on kaksi potilasasiamiestä. Potilasasiamiehet palvelevat kaupungin terveydenhuollon toimintayksiköissä asioivia asiakkaita sekä yksityisten palveluntuottajien asiakkaita siltä osin, kun kaupunki ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta terveydenhuoltopalveluita.

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa potilasta muistutuksen tai kantelun tekemisessä, tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamiehen raportti käsitellään vuosittain sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.

Potilasasiamieheen oltiin yhteydessä 1348 kertaa vuonna 2019 koko toimialueella. Yhteydenotoista 956 koski Tamperetta ja 34 Orivettä.

Potilasasiamies on vuonna 2019 erotellut tilastoiduista yhteydenotoista lääkehoidon toteuttamiseen liittyvät asiat. Terveysasemiin liittyneistä potilasasiamiehen yhteydenotoista noin 15 prosenttia koski lääkkeen määräämiseen liittyvää tyytymättömyyttä. Potilasasiamiehellä ei kuitenkaan ole keinoja sovitella reseptejä koskevissa kiistoissa, koska lääkäri tekee näihin liittyvät hoitopäätökset.

Terveysasemien toimintaa kehitetään etenkin sähköisiä palveluita hyödyntämällä. Käytännön ohjausta näiden palveluiden käyttöön kuntalaisille tulisi järjestää esim. infotilaisuuksissa. Muutos sujuisi paremmin, mikäli palveluita käyttävät ja henkilöstö kokisi hyötyvänsä uudistuksesta ja sitoutuisi tekemään parhaansa uudistuksessa. Onnistuessaan muutos tuo paremman yhteydensaannin terveysasemalle ja nopeamman avun terveysongelmiin, tyytymättömyys kohdistuu nyt juuri näihin hoitoon pääsyn viiveisiin.

Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyyn liittyvä tyytymättömyys on vähentynyt selvästi.

Tyytymättömyyttä on koettu sähköisten palveluiden toiminnassa, ne koetaan kankeaksi ja aikoja ei juurikaan ole järjestelmässä varattavissa. Etenkin suuhygienistin palveluaikoja on kaivattu omahoidon tueksi lisää ja tiheämmällä käyntivälillä.

Psykiatria- ja päihdepalveluissa tyytymättömyyttä on ollut hoitoon pääsyssä. Uusien potilaiden kohdalla on etenkin psykiatrikontaktien vähäisyys huolettanut. Osa kokee hoitojakson liian lyhyenä ja on tyytymätön hoidon siirtymisestä terveysasemalle. Erilaiset lausunnot ja todistukset taloudellisten etuuksien hakemiseen työllistävät psykiatreja hyvin paljon, joten kirjalliset työt vievät aikaa potilaan kohtaamiselta kasvotusten.  Lausunnoissa on myös usein valitettavia viiveitä, jolloin potilaan etuudet katkeavat. Myös aikuissosiaalityö on kuormittunut psykiatrisen hoidon piiristä siirtyneistä asiakkaista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Kuosmanen Taru, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2019 merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallitukselle annetaan selvitys siitä, mihin mahdollisiin toimenpiteisiin selvityksessä esiintuotujen epäkohtien poistamiseksi ryhdytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Sosiaaliasiamies Laura Helovuo sekä sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Potilasasiamies Arja Laukka, puh. 050 5272 949 ja sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen, puh. 040 800 4186, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla nimettynä potilasasiamies. Tampereella kaupungilla palvelee kaksi potilasasiamiestä. Tampereen potilasasiamiehet palvelevat lisäksi Tays Hatanpään, Kangasala/Pälkäneen, Oriveden ja 1.5.2019 alkaen Lempäälän terveydenhuollon toimintayksiköissä asioivia. Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa potilasta muistutuksen tai kantelun tekemisessä, tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamies laatii vuosittain selvityksen toiminnastaan. Potilasasiamiehen selvitystä on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 6.2.2020. Lautakunta on käsitellyt omaan toimintaansa liittyvät potilasasiamiehen huomiot ja kommentit ja antanut oman vastauksensa selvitykseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen seutukunnan potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2019 ja siihen annetut vastaukset merkitään tiedoksi.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Mari Patronen, Maria Päivänen, Maritta Närhi, Eeva Torppa-Saarinen, Arto Lemmetty, Anniina Tirronen, Tuula Haapio, Arja Laukka, Taija Mehtonen