Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

§ 290 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- alueellisen jätehuoltolautakunnan 5.6.2019
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 12.6.2019
- yhdyskuntalautakunnan 11.6.2019

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Hankejohtaja
§ 37 Åkerlundinkadun kevyen liikenteen väylän kiveysten uusintatyön tilaaminen Terrawise Oy:ltä, 11.06.2019

Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 24 Hiedanrannan tehdasalueen ja rakennusten muutosten arkkitehti- ja maankäytön suunnittelutyöt, osa 5., 13.06.2019

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 109 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Treduun 1.8.2019 alkaen, 10.06.2019
§ 110 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Treduun 1.8.2019 alkaen, 10.06.2019
§ 111 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Treduun 1.8.2019 alkaen, 10.06.2019
§ 116 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopistoon 1.8.2019 alkaen, 12.06.2019

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 81 SU-INFRA02-2019 ”Security for smart and safe cities, including for public spaces” EU-hankesuunnitelma ja -valmistelutyön hankinta, 12.06.2019
§ 77 AIKO -Älykäs turvallisuus: liiketoimintamallit ja kokeilut hankkeen rahoittamiseen osallistuminen, 12.06.2019
§ 71 Tampereen kaupungin osallistuminen Warner Bros. International Television Production Finland SuomiLOVE -tuotannon tukemiseen, 07.06.2019
§ 74 Sopimuksen purkaminen koskien alueen vuokraamista Strada Energy Finland Oy:lle, 07.06.2019
§ 75 Palveluryhmien johtajien varahenkilöt elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella, 07.06.2019
§ 79 Tampereen kaupungin osallistuminen Wacky Tie Filmsin Jään vetovoima-tuotannon tukemiseen, 12.06.2019
§ 80 Tampereen kaupungin osallistuminen Aito Median Oy:n tankkaustarinoita -tuotannon tukemiseen, 12.06.2019

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 71 Hankintaoikaisu: Tesoman valtatien vaihe 2 rakennusurakka, 07.06.2019

Konsernijohtaja
§ 80 Talousarviolainan nostaminen Kuntarahoitus Oyj:ltä, 12.06.2019
§ 81 Tampereen kaupungin osallistuminen Vaahteramalja XL -tapahtuman tukemiseen ja tapahtumaa koskeva sopimus, 12.06.2019
§ 82 Salainen:- - 12.06.2019

Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 59 Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 06.06.2019

Pormestari
§ 70 Kaupunginhallituksen talous- ja strategiaseminaari 10.6.2019, 06.06.2019
§ 71 Vieraanvaraisuus vuoden 2019 kutsuntojen yhteydessä, 11.06.2019
§ 72 Vieraanvaraisuus Rikosuhripäivystyksen valtakunnalliselle seminaarille 27.3.2020, 12.06.2019
§ 73 Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla 27.4.2020, 12.06.2019
§ 74 Vieraanvaraisuus GPD2019 -konferenssille 26.6.2019, 12.06.2019

Talousjohtaja
§ 3 Perintäpalveluiden hankinnan lisätilaus, insolvenssipalvelujen tuottamista koskeva sopimusliite, 13.06.2019

Tietohallintojohtaja
§ 47 Vuoden 2019 ICT-määrärahan allokointi - Smart Tampere Digiohjelma, 10.06.2019
§ 48 Kuntatalouden tietopalvelun XBRL-raportointiratkaisun tilaaminen SAP BW-järjestelmään CGI Suomi Oy:ltä, 11.06.2019

Viestintäjohtaja
§ 3 Kansainvälisen tiedottamisen hankinta STT Viestintäpalvelut Oy:ltä/Business Wire, 12.06.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)