Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

§ 284 Vuosiloman myöntäminen pormestarille

TRE:4044/01.02.03/2019

Valmistelija

  • Lyly Lauri, Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pormestari Lauri Lyly on esittänyt, että hänelle myönnetään vuoden 2019 vuosilomaa 20 päivää oheisen liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pormestari Lauri Lylylle myönnetään vuoden 2019 vuosilomaa 20 päivää oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Lauri Lyly ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Varapuheenjohtaja Kalervo Kummola toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Lauri Lyly, Ritva Vakkuri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)