Kaupunginhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 519 Jätehuollon yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen hyväksyminen

TRE:4442/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Juha Perämaa, puh 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere

Perustelut

Tampereen kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Ikaalisten kaupunki, Juupajoen kunta, Kangasalan kaupunki, Lempäälän kunta, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Parkanon kaupunki, Pirkkalan kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta, Sastamalan kaupunki, Vesilahden kunta, Virtain kaupunki ja Ylöjärven kaupunki ovat sopineet kuntien yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa. Jätelain (646/2011) mukaan kunnilla on oltava yhteinen jätehuoltoviranomainen, kun kunnat ovat siirtäneet kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvät palvelutehtävät kuntien omistamalle jäteyhtiölle.

Sopijakunnat ovat muodostaneet jätehuollon yhteistoiminta-alueen ja alueen kuntien yhteisenä toimielimenä on toiminut Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta 1.6.2017 alkaen.

Jätehuollon yhteistoimintasopimusta ollaan muuttamassa kokoonpanon osalta. Sopijaosapuolet pitivät 10.6.2019 jätehuollon yhteistoiminta-alueen vuosittaisen info- ja keskustelutilaisuuden, jossa sovittiin muun ohella, että jätehuoltolautakunnan jäsenmäärää lisätään kuuteentoista (16). Paikat jakaantuvat seuraavasti: Tampereelle kahdeksan (8) paikkaa mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kunnille neljä (4) paikkaa ja muille kunnille neljä (4) paikkaa. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Info- ja keskusteltutilaisuuden jälkeen sopijapuolet ovat yhdessä neuvotelleet liitteeseen punaisella merkityt muutokset jätehuollon yhteistoimintasopimukseen.

Sopijakunnat Ruoveden kuntaa lukuunottamatta ovat jo hyväksyneet sopimuksen muutosehdotuksen. Ruoveden kunnan on tarkoitus käsitellä sopimusluonnosta kunnanvaltuuston kokouksessa 11.12.2019. On tärkeää, että kaikki sopimuskunnat ovat hyväksyneet sopimuksen osaltaan ennen kuin Tampere sen tekee. Näin vältetään se mahdollisuus, että jokin kunnista jäisi sopimuksettomaan tilaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Liitteenä oleva jätehuollon yhteistoiminta-aluetta koskeva sopimus hyväksytään edellyttäen, että Ruoveden kunta on hyväksynyt sopimuksen ennen 1.1.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Mikko Aaltonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)