Kaupunginhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 515 Suurtapahtumien tilannekatsaus

TRE:6798/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701 ja tapahtumajohtaja Perttu Pesä, puh. 050 587 6200, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampere on strategiansa mukaisesti vetovoimainen elämyskaupunki, mikä on näkynyt viimeisten vuosien kehityksessä monella tasolla. Tapahtumien määrä on lähes kolminkertaistunut vuosituhannen alun tilanteeseen verrattuna ja tapahtumien kaupungille tuoma hyöty näkyy niin elinkeinoelämän kuin yhteisöidenkin toiminnassa.

Tulosten mukaan tapahtumateollisuuden kokonaisvaikutus aluetalouden toimijoiden liikevaihtoon on vuosittain 625 000 000 euroa (2017). Kokonaisuutena Tampereella myydään vuosittain 4 600 000 pääsylippua ja noin 40 prosenttia palveluiden käyttäjistä tulee Pirkanmaan ulkopuolelta. Viime vuonna kansallisella tasolla tapahtumateollisuuden BKT-arvo oli yli kaksinkertainen maatalouteen nähden ja sen kasvu tulee säilymään vakaana myös tulevina vuosina.          

Tampereella on vuosittain panostettu niin ankkuritapahtumien kehittämiseen kuin yksittäisten suurtapahtumien hankintaan. Tulevaisuudessa kilpailu etenkin yksittäisistä suurtapahtumista tulee kovenemaan, sillä kaupungit ympäri maailman ovat tunnistaneet niiden merkityksen aluetaloudellisesti.

Tampereen imago tapahtumien järjestäjänä on kansainvälisestikin hyvällä ja näkyvällä tasolla. Kilpailemme jatkuvasti kokoluokkaamme isompien kanssa tasaveroisesti saaden kaupunkiimme merkittäviä, näkyviä suurtapahtumia. Esimerkiksi tulevien vuosien aikana lentopallon EM-kilpailut ja jääkiekon MM-kilpailut tulevat taas nostamaan kaupunkia seuraavalle tasolle. Valmistelussa on myös Euroopan kulttuuripääkaupunkihaku vuodelle 2026, joka toteutuessaan on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä suurtapahtuma.

Vuonna 2019 kaupungin yhteistyö suurtapahtumien osalta pysyi samalla tasolla aiempiin vuosiin nähden. Tästä esimerkkeinä Rammsteinin suurkonsertit ja Suomen miesten jalkapallon A-maajoukkueen kolme täyttä ottelua. Tampereen stadionin merkitys suurtapahtumien alustana on ollut kaupungille merkittävä. Tilanne muuttuu 2020 syksyllä, jolloin pitkään remontissa ollut Helsingin Olympiastadion on jälleen valmiina tapahtuma-alustaksi. Tästäkin huolimatta Tampereen stadionin käyttöasteen ei odoteta tulevina vuosina merkittävästi laskevan aktiivisen suurtapahtumahaun ansiosta.

Tampereen tilanne tulevina vuosina on suurtapahtumien suhteen hyvä. Valmistuva Kannen areena vaikuttaa myös kansallisesti erilaisten kulttuuri- ja urheilutapahtumien sijoittumiseen Suomessa.

Suurtapahtumiin liittyvän haku- ja tukiprosessin valmistelusta vastaa vuonna 2007 perustettu suurtapahtumatyöryhmä, joka käsittelee vuosittain kymmeniä erilaisia ideoita tai hakemuksia. Näiden pohjalta suurtapahtumatyöryhmä esittää kaupunginhallitukselle, millaisissa tapahtumissa se kokee kaupungin osallisuuden tärkeäksi tulevaisuudessa.

Kaupunginhallitukselle annetaan katsaus vuosien 2020-2027 tapahtumahauista sekä esitellään tilannekatsaus toteutuneiden suurtapahtumien osalta 2019. Asian liite on salainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetyn lain 24 § kohdan 17 perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Suurtapahtumien tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tapahtumajohtaja Perttu Pesälle ja kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Iiris Suomela poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Anna-Kaisa Heinämäki, Perttu Pesä, suurtapahtumatyöryhmä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)