Kaupunginhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 520 Tampereen kaupungin hallintosäännön muuttaminen

TRE:4915/00.01.01/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040 778 0695, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi hallintosäännön liitteineen 23.1.2017. Valtuusto on hyväksynyt muutoksia hallintosääntöön viimeksi 16.9.2019.

Alueellinen jätehuoltolautakunta toimii jätehuollon yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisenä toimielimenä. Kunnat ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa. Kunnat ovat neuvotelleet yhteistoimintasopimukseen muutoksia, jotka koskevat alueellisen jätehuoltolautakunnan kokoonpanoa 1.1.2020 alkaen. Muutokset tulee hyväksyä hallintosäännön 10 §:ään edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy samat muutokset sopimukseen yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa.

Valtuusto hyväksyi 16.9.2019 hallintosäännön 37 §:ään muutoksen, jonka mukaisesti hyvinvointipalveluiden palvelualue jakautuu sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueeksi sekä sivistyspalvelujen palvelualueeksi 1.1.2020 alkaen. Kaupunginhallitus päätti 23.9.2019, että hyvinvoinnin palvelualueen johtajan virka lakkautetaan ja konsernihallintoon perustetaan kaksi palvelualueen johtajan virkaa 1.1.2020 alkaen. Hallintosäännön 125 §:ää  tulee muuttaa siten, että sosiaali-ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa sekä että sivistyspalvelujen palvelualueen johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksissa 1.1.2020 alkaen. Hallintosäännön liitteenä olevan Sara Hildénin taidemuseon johtosäännön 3 §:ssä oleva maininta siitä, että Sara Hildénin taidemuseo kuuluu hyvinvoinnin palvelualueen organisaatioon tulee korjata sivistyspalvelujen palvelualueen organisaatioksi 1.1.2020 alkaen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Valtuuston 23.1. 2017 hyväksymään ja 16.9.2019 viimeksi muuttamaan hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 10 §:ään ja 125 §:ään. Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja hallintosäännön liitteenä olevaan Sara Hildénin taidemuseon johtosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 3 §:ään. Hallintosäännön 10 §:ään tuleva muutos tulee voimaan edellyttäen, että valtuusto hyväksyy samansisältöiset muutokset sopimukseen yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)