Kaupunginhallitus, kokous 21.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 486 Tampereen strategia 2030

TRE:5818/00.01.02/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen strategiaa on valmisteltu Lauri Lylyn pormestariohjelman 2017 - 2021 pohjalta. Pormestariohjelma kertoo valtuuston enemmistön tahdon Tampereen kehittämisen suunnasta nykyisellä valtuustokaudella. Tampereen strategia ulottuu vuoteen 2030 ja sisältää kaupungin kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet. Strategia perustuu tunnistettuihin tulevaisuuden muutostekijöihin. Strategiaa on tehty yhdessä henkilöstön, kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa. Strategiaan on haettu syötteitä henkilöstöltä, kuntalaisilta ja sidosryhmiltä.

Strategialuonnosta on valmisteltu kesän 2017 aikana. Tavoitteena on, että strategiaa olisi kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä 23.10.2017. Vuoden 2018 talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat uuteen strategiaan. Elo-syyskuun aikana strategialuonnosta työstetään useassa seminaarissa, johtoryhmien kokouksissa ja henkilöstölle, kuntalaisille ja sidosryhmille avattavan sähköisen kommentointimahdollisuuden avulla. Myös valtuustoryhmiltä toivotaan aktiivista roolia strategialuonnoksen työstämisessä.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ohjaa strategian laadintaa. Strategialuonnoksen jatkovalmistelua varten tarvitaan ohjausta erityisesti strategian vuoteen 2030 ulottuvan tavoitetilan määrittelyssä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Strategialuonnoksen valmistelutilanne merkitään tiedoksi ja käydään keskustelu strategian jatkovalmistelun suuntaamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Reija Linnamaa oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Kokouksessa pidettiin viiden minuutin tauko.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Lotta Perämaa, Nina Mustikkamäki, Tarja Puskala, Hanna Sulonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)