Kaupunginhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 421 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 9.10.2018
- alueellinen jätehuoltolautakunnan 10.10.2018 pöytäkirja, jonka osalta kaupunginhallituksella on otto-oikeus kuntalain mukaisiin päätöksiin
- elinvoima- ja osaamislautakunnan 10.10.2018
- yhdyskuntalautakunnan 9.10.2018
- Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan 26.9.2018
- luovan kirjallisuuden palkitsemistoimikunnan 8.10.2018

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 22 Lausunto Tampereen kaupungin järjestämästä kesäpäivystyksestä varhaiskasvatuksessa, 09.10.2018
§ 23 Aluehallintoviraston päätös kiireettömään hoitoon pääsyn toteutumisesta, 09.10.2018
§ 24 Lausunto tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä, 16.10.2018

Hallintojohtaja
§ 95 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kirjastopalvelujen kassojen perustamispäätöksen päivitys, 08.10.2018
§ 96 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kassojen perustamispäätöksen päivitys, 09.10.2018

Hankejohtaja
§ 73 Kumottu päätös: Uusiomaarakentamisen edistäminen Tampereen kaupungin hankkeissa pilottirakentamisen avulla, 10.10.2018
§ 76 Tampereen keskustan pienoismalli, Lapinniemi-Rauhanniemi ja Kalevankangas, 10.10.2018
§ 77 Tampereen keskustan pienoismalli, Amuri ja Särkänniemi, 10.10.2018
§ 79 Tammerkosken rantavalaistuksen kunnostamisen tilaaminen välille Patosilta - Satakunnansilta Tampereen Vera Oy:ltä , 11.10.2018

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 109 Kehittämispäällikön toimen täyttäminen Tampereen seudun ammattiopistossa, 05.10.2018

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 83 6Aika: Opastamisen ekosysteemi, Kaupunki-infonäyttöjen yhdistelmäsivuston palveluhankinta, 09.10.2018
§ 79 Aikaseppä vahingonkorvausvaatimus, 09.10.2018
§ 82 Toimivallan delegointi ESR-hankehaun vireillepanoa varten, 09.10.2018

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 74 Saatavien poistaminen tileistä ja perinnästä sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisissa yksiköissä, 11.10.2018
§ 73 Hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännön päivitys, 08.10.2018

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 113 Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palvelu, 04.10.2018
§ 115 Raatihuoneen juhlavalaistus Tampereen päivänä, 10.10.2018
§ 120 Joukkoliikenteen kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan määrittelytyön hankinta TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ltä, 17.10.2018
§ 118 Horisontti2020: Hulevesien hallinnan kehittämisprojektin aiesopimuksen hyväksyminen, 17.10.2018

Konsernijohtaja
§ 156 Hankintaoikaisu koskien palvelumuotoilun asiantuntijapalvelujen hankintaa, 16.10.2018
§ 145 Salainen:  16.10.2018
§ 146 Salainen:  16.10.2018
§ 148 Salainen:  16.10.2018
§ 149 YK:n rauhanviikon Tampereen kansalaistoimikunnan avustushakemus YK:n päivän ja aseidenriisuntaviikon tapahtumien järjestämiseen vuonna 2018, 16.10.2018
§ 153 Tampereen kaupungin ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen välinen yhteistoimintasopimus, 16.10.2018
§ 154 Hyvinvointipalvelujen moniammatillisen viranomaistyöryhmän ohjausryhmän Tampereen kaupungin edustajien nimeäminen, 16.10.2018
§ 157 Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi sähköisestä laskutuksesta, 16.10.2018

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 195 Nuoriso-ohjaajan toimen täyttäminen liikunta- ja nuorisoyksikössä, 04.10.2018

Pelastusjohtaja
§ 92 Kevytsammutusauton alustan hankinta, 05.10.2018
§ 94 Kehittämispäällikön toimen täyttäminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 11.10.2018
§ 96 Luottokorttien myöntäminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 16.10.2018
§ 93 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös pelastuslain mukaista maksua koskevaan perusvalitukseen, 10.10.2018
§ 95 Pirkanmaan pelastuslaitoksen hankintojen ja tilausten suorittajat 15.10.2018 alkaen, 16.10.2018

Pelastuspäällikkö, pelastustoiminta
§ 18 Ruiskumestarin toimen täyttäminen ilman hakumenettelyä Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 05.10.2018

Pormestari
§ 135 Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan opintomatka Helsinkiin 22.10.2018, 11.10.2018
§ 134 Tampereen kaupungin edustajan nimeäminen Siltasopimusmallin käyttöönottamista valmistelevaan työryhmään, 08.10.2018

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 12 Pankkitilien lopettaminen tarpeettomina, 08.10.2018

Sosiaalipalvelupäällikkö, lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan päällikkö
§ 159 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 16.10.2018

Sosiaalipalvelupäällikkö, psykososiaalisen tuen palvelulinjan päällikkö
§ 141 Sairaanhoitajan toimen (4/5) täyttäminen Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Psykogeriatrialla, 11.10.2018
§ 145 Sairaanhoitajan toimen (1/5) täyttäminen Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Psykogeriatrialla, 17.10.2018
§ 146 Sairaanhoitajan toimen (2/5) täyttäminen Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Psykogeriatrialla, 17.10.2018
§ 147 Sairaanhoitajan toimen (3/5) täyttäminen Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Psykogeriatrialla, 17.10.2018
§ 148 Sairaanhoitajan toimen (5/5) täyttäminen Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Psykogeriatrialla, 17.10.2018

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 31 Projektiarkkitehdin toimen täyttäminen kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelun asemakaavoituksessa, 18.10.2018

Tietohallintojohtaja
§ 72 Pirkanmaan Voimia Oy:n Personec F, ESS7 ja Trip&Expence kantojen hankinta, 08.10.2018
§ 73 Peda.net-jäsenyyden hankinta Jyväskylän Yliopiston koulutuksen tutkimuslaitokselta, 09.10.2018
§ 74 Konsultointisopimus konsulttipalveluiden toimittamisesta CGI Suomi Oyn kanssa, 09.10.2018
§ 75 SIEM- ja SOC-tietoturvapalveluiden hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä, 11.10.2018
§ 76 Commit; OIS Planner -tuki- ja ylläpitosopimuksen siirto Tampereen kaupungilta Istekki Oy:lle, 11.10.2018
§ 77 Arvonluontimallia hyödyntävän konsultointipalvelun hankinta pienhankintana , 11.10.2018

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos
§ 110 Infrarakentajan toimen täyttäminen Kalustopalveluissa, 11.10.2018

Johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö
§ 72 Hammashoitajan toimen täyttäminen suun terveydenhuollossa, 11.10.2018
§ 73 Sairaanhoitajan toimien (2) täyttäminen vastaanottotoiminnassa, 11.10.2018
§ 74 Suuhygienistin toimen täyttäminen suun terveydenhuollossa, 11.10.2018
§ 75 Erikoislääkärin määräaikaisen viran täyttäminen, 11.10.2018

Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 63 Kehittämiskumppanuuden käynnistäminen Hopealinjat Oy:n kanssa, 16.10.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)