Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

§ 308 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.6.2019
- asunto- ja kiinteistölautakunnan 19.6.2019
- elinvoima- ja osaamislautakunnan 12.6.2019
- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 13.6.2019
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 19.6.2019 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus
- yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston 6.6.2019

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 17 Aluehallintoviraston päätös, 14.06.2019
§ 18 Salainen: Aluehallintoviraston päätös kanteluasiassa, 18.06.2019

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 19 Tampereen kaupungin lausunto YVA -päätösasiassa, Finnpark Oy:n Tampereen P-Hämpin laajennushanke, 13.06.2019

Hankejohtaja
§ 39 Valoviikkojen 2019 toteutussuunnittelun tilaaminen WhiteNight Lighting Oy:ltä, 19.06.2019
§ 40 Valaistussuunnittelun tilaaminen vuoden 2019 Valoviikoille Hämeenkadun osalle WSP Finland Oy:ltä, 19.06.2019
§ 41 Ranta-Tampellan Massunlastenpuiston ja Soukkapuiston suunnittelun hankinta, 19.06.2019
§ 42 Tammelan virtuaalimallipalvelu kaupunkisuunnittelijoille ja täydennysrakentajille, lisätyö, 19.06.2019
§ 44 Ranta-Tampellan kanavan laiturin ja siihen liittyvän rantamuurin rakennusrakan hankinta, 19.06.2019
§ 43 Hiedanrannan Kehitys Oy:n palvelusopimuksen vuodelle 2019 hyväksyminen, 19.06.2019

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 117 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopistoon 1.8.2019 alkaen, 13.06.2019
§ 126 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopistoon 1.8.2019 alkaen, 20.06.2019
§ 127 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopistoon 1.8.2019 alkaen, 20.06.2019

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 82 Pikaratikan autonomisen syöttöliikenteen kehittäminen - hankevalmistelu, 17.06.2019

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 34 Kulttuurihyvinvointi Pirkanmaa -hankkeen aiesopimuksen hyväksyminen, 14.06.2019
§ 36 Salainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asiakasmaksua koskevaan valitukseen, 17.06.2019
§ 38 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston tilapäisen esittelijän määrääminen, 19.06.2019

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 72 Raitiovaunun kuosisuunnittelutyön kustannusten hyväksyminen, 17.06.2019
§ 73 Musiikkiteatterituotanto raitiotien käyttöönoton viestintään lapsille, 17.06.2019
§ 74 Raitiotien väliaikaisen taiteen hankinta, taidehanke työmaajätteestä, 17.06.2019
§ 75 Raitiotien väliaikaisen taiteen hankinta, puuveistoksia reitin varrelle, 17.06.2019
§ 76 Raitiotien väliaikaisen taiteen hankinta, kuosikokonaisuus työmaa-aitoihin, 17.06.2019
§ 79 Raitiolinjan yhteenkytkettyihin liikennevaloihin toteutettavan adaptiivisen ImFlow -liikennevalo-ohjausjärjestelmän laajentaminen, 17.06.2019

Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 60 Määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 14.06.2019

Pelastusjohtaja
§ 60 Kahden palotarkastajan viran täyttäminen, 18.06.2019
§ 62 Päivystäjien ottaminen päivystäjän virkaan Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 20.06.2019
§ 63 Suunnittelijan ottaminen suunnitelijan virkaan Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 20.06.2019

Pormestari
§ 75 Apulaispormestarin osallistuminen Guangzhoun ja Shenzhenin yritystapahtumiin Kiinassa, 14.06.2019

Tietohallintojohtaja
§ 50 Harava Pro -palvelusopimus Sitowise Oy:n kanssa, 18.06.2019
§ 51 Axiell Aurora -kirjastojärjestelmää koskevan sopimuksen hyväksyminen, 18.06.2019
§ 52 Verkkopohjaisen välineen hankinta ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen dokumentointiin, 19.06.2019
§ 53 Visma InSchool eHOKS rajapinta lisäpalveluna -tilaus, 19.06.2019
§ 54 Tietohallinnon asiantuntijapalvelun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä - Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestelmäkokonaisuuden uudistaminen, 19.06.2019
§ 49 ICT-kehittämisrahan allokointi - Elinvoima- ja kilpailukyky, Futural Skills, 18.06.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat