Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

§ 309 Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:112/00.01.03/2019

Perustelut

1) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 26.6.2019 (TRE:755/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/

2) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen esityslistan 24.6.2019 (TRE:561/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/Hallitus

3) Kaupunginhallitukselle esiteltiin tilaomaisuuden hallinnan ajankohtaiskatsaus. Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, johtaja Teppo Rantanen, johtaja Mikko Nurminen sekä hankejohtaja Tero Tenhunen olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa ajankohtaiskatsauksen ajan.

4) Lautakuntiin menossa olevia asioita

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat