Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

§ 305 Valtuustoaloite sähköisen hyvinvointikyselyn saamiseksi Tampereelle - Olga Haapa-aho ym. 

TRE:8280/06.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuori Mika, Suunnittelupäällikkö, Mika.Vuori@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Olga Haapa-aho ym. ovat jättäneet valtuustoaloitteen 17.12.2018 sähköisen hyvinvointikyselyn saamiseksi Tampereelle. Aloitteessa esitetään sähköisen hyvinvointikyselyn käyttöönottoa Tampereella.

Tampereen kaupunki on ollut vuodesta 2014 lähtien mukana ODA-projektissa, jossa rakennetaan kansallista sähköistä Omaolo-palvelukokonaisuutta (www.omaolo.fi), jonka yksi osio on hyvinvointitarkastus. Sähköisen hyvinvointitarkastuksen tekemällä kansalainen saa arvion omasta kokonaistilanteestaan sekä hyvinvointiinsa liittyvistä riskeistä. Lisäksi hän saa tietoa ja ehdotuksia muutoksista, joilla parantaa omaa hyvinvointiaan ja pienentää siihen liittyviä riskejä. Muutosten toteuttamisen tueksi kansalainen voi tehdä itselleen itsehoitosuunnitelman ja valita tuekseen erilaisia sähköisiä valmennuksia. Jos hyvinvointitarkastuksen tulokset ovat hälyttäviä, ohjataan kansalainen ottamaan heti yhteyttä ammattilaiseen.

Omaolon hyvinvointitarkastus on modulaarinen, kolmen eri mittarin (Star-terveystarkastus, Bref-hyvinvoinnin arvio ja OHIP-suun terveydentilan arvio) yhdistelmä. Tarkoitus on hyödyntää sitä kuntalaisen hyvinvointitilanteen arvioimisessa sekä asiakassegmentoinnin ja ohjauksen välineenä. Hyvinvointitarkastuksen avulla kohderyhmän asiakkaat tunnistetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja heidät ohjataan tilanteen mukaisesti, joko itse-/omahoitoon ja valmennuksiin, sähköiseen asiointiin tai suoraan tarvetta vastaavan ammattilaisen vastaanotolle. Hyvinvointitarkastukseen liittyvät ohjaukset ovat osittain kansallisesti yhteisesti sovittuja, mutta kaikki sen osiot sisältävät myös paikallista palvelu-/asiakasohjausta.

Kyselyitä voi täyttää ilman kirjautumista, mutta tunnistautumalla palveluun vastaukset voi joko tallentaa itselle Omaolo-palveluun tai lähettää ammattilaiselle. Hyvinvointitarkastuksella ammattilaiset saavat työkalun, jonka avulla tukea ja ohjata kansalaisia ottamaan itse enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Hyvinvointitarkastuksen avulla organisaatio saa tietoa yksilökohtaisesta palvelutarpeesta ja hyödyntää tätä tietoa resurssien ja palveluiden kohdentamisessa yksilön ja väestöryhmän hyväksi.

Hyvinvointitarkastuksen asiakastestaus on aloitettu kuluvan vuoden toukokuussa siten, että ammattilainen lähettää hyvinvointitarkastuksen asiakkaalle täytettäväksi. Loppuvuodesta 2019 aloitetaan varsinainen tuotanto, jolloin asiakas voi itsenäisesti mennä verkkopalveluun tekemään hyvinvointitarkastuksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Tirronen Anniina, Palvelujohtaja, Anniina.Tirronen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Olga Haapa-ahon ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Olga Haapa-ahon ym. valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Olga Haapa-aho, Essi Mäki-Hallila, Mari Lahtinen, Leena Viitasaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat