Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

§ 509 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 12.11.2019
- asunto- ja kiinteistölautakunnan 20.11.2019
- elinvoima- ja osaamislautakunnan 13.11.2019
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 7.11.2019
- yhdyskuntalautakunnan 12.11.2019

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Hankejohtaja
§ 70 Lielahden kartanon suihkulähde ja näköalatasanteen kaiteen kunnostus, 18.11.2019
§ 71 Lielahden kartanopuiston rakenteiden korjaussuunnittelu, 18.11.2019
§ 72 Kiiskisaarenpuiston JKPP, plv 250-510 rakentaminen, Ranta- Tampella, 18.11.2019
§ 73 Gustaf Aspin aukionrakennusurakka, 18.11.2019
§ 74 Itsenäisyydenkadun alikulkusillan hankesopimus, 20.11.2019

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 134 Tampereen kaupungin osallistuminen Taavi Vartia Film & TV Oy:n Silicon Valley, Baby -tuotannon tukemiseen, 08.11.2019
§ 136 Yritystontin 837-65-7230-1 myyminen Go Go Liikuntakeskus Oy:lle, 14.11.2019
§ 137 Asuntotontin 837-327-7734-1 (Vuores) varaaminen Keco Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, 18.11.2019

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 52 Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa Tampereen kaupungille, 12.11.2019

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 125 Heittoniitynkujan rakennusurakan tilaaminen Tampereen Infralta, 20.11.2019

Kiinteistöjohtaja
§ 680 Lausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa, 11.11.2019

Konsernijohtaja
§ 145 Salainen, 08.11.2019

Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 159 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 07.11.2019
§ 160 Sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttäminen, 07.11.2019
§ 162 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 14.11.2019

Pelastusjohtaja
§ 96 Defibrillaattoreiden hankinta, 18.11.2019
§ 97 Johtoauton hankinta Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 18.11.2019
§ 99 Palopäällikön viran täyttäminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 19.11.2019

Pormestari
§ 130 Tampereen kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta, 13.11.2019
§ 128 Sopimus Tampere Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 - hankkeen yhteistyöstä, 08.11.2019
§ 129 Vieraanvaraisuus NATO-laadunvarmistuskongressille 12.5.2020, 08.11.2019
§ 131 Kotouttamisohjelman työryhmän nimeäminen, 13.11.2019
§ 132 Kaupungin edustajan nimeäminen VLJS -työn taustaryhmään, 14.11.2019
§ 133 Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategisen ohjausryhmän asettaminen vuosille 2019-2024, 19.11.2019
§ 134 Vieraanvaraisuus The 24th Annual IRSPM 2020 Conference -konferenssille 22.4.2020, 19.11.2019

Strategiajohtaja
§ 30 Yhteinen asiakaspalvelu -projekti: asiantuntijapalvelujen hankinta, 10.11.2019

Talousjohtaja
§ 5 Talouden ohje: Laskujen maksuehdot ja maksuajan lykkäykset Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) lakon aikana 2019, 11.11.2019
§ 7 Talouden ohje: Vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelmien laadinta, 19.11.2019
§ 6 Viranomaisraportoinnin automatisointi -projekti, 13.11.2019

Tietohallintojohtaja
§ 94 Alue-Pegasoksen projektipäällikköpalvelun hankinta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, 13.11.2019
§ 97 Muutossopimus Koki ja Facta -järjestelmäkokonaisuuden ylläpitosopimukseen, 13.11.2019
§ 98 Esi- ja perusopetuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta Saas-palveluna, 13.11.2019
§ 99 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kävijälaskenta-automatiikan hankinta, 21.11.2019
§ 96 Tampereen kaupungin ja Posti Messaging Oy:n palvelusopimusten siirto Monetra Pirkanmaa Oy:lle, 13.11.2019

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
§ 33 Terveystarkastajan viran täyttäminen ympäristöterveyden elintarvikevalvonnassa, 20.11.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)