Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

§ 502 Tampereen kaupunkiseudun seutustrategian toteutumisen seuranta vuodelta 2018

TRE:5642/00.01.07/2019

Valmistelija

  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Joukko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun jäsenkunnat hyväksyivät Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian ja sille toteutusohjelman keväällä 2017. Strategian aikajänne on kymmenen vuotta ja se sisältää kolme pääviestiä: lisää kilpailukykyä, kasvulle kestävä rakenne ja hyvinvoiva yhteisö. Pääviestit jakautuvat edelleen kymmeneen strategiseen tavoitteeseen.

Strategian toteutusohjelma on hyväksytty ensimmäiselle neljälle vuodelle 2017-2020. Ohjelmassa esitetään tarkemmat toimenpiteet (31 kpl) strategisille tavoitteille sekä organisaatiot, jotka vastaavat kunkin toimenpiteen toteuttamisesta.

Seutustrategian toteutusohjelmaa konkretisoidaan kuntayhtymän talousarviossa vuosittaisilla toiminnallisilla tavoitteilla, jotka raportoidaan tavoitekohtaisesti tilinpäätöksen yhteydessä. Strategian toteutumisen seuranta perustuu keskeisesti seutuhallituksen toimintakertomuksiin, joiden pohjalta strategian seurantatiedot kootaan. Nyt esitetään kokonaisuus vuosilta 2017-2018.

Seutustrategiaa toteutettavista toimenpiteistä on käynnistetty 19 toimenpidettä 31:stä toimenpiteestä (61 %). Tilannetta voidaan pitää varsin hyvänä. Seurantaraportissa todetaan, että jatkossa seutustrategian toteutuksessa on syytä panostaa toimenpiteisiin jotka liittyvät monipuoliseen elinkeinorakenteeseen, yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikkaan sekä osallistavaan toimintaympäristöön.

Seutuhallitus on hyväksynyt seutustrategian seurannan vuodelta 2018. Asia on lähetetty jäsenkuntien kunnanhallitusten käsiteltäväksi 10.9.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunkiseudun seutustrategian toteutumisen seuranta vuodelta 2018 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiajohtaja Reija Linnamaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Tuukka Salkoaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)