Kaupunginhallitus, kokous 25.2.2019

§ 78 Eron myöntäminen valtuuston 1. varapuheenjohtajalle luottamustoimesta sekä valtuuston 1. varapuheenjohtajan vaali

TRE:1486/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pekka Salmi on pyytänyt eroa valtuuston 1. varapuheenjohtajan luottamustoimesta tultuaan 18.2.2019 valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi ja 3. varapuheenjohtajaksi.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan valtuustossa on puheenjohtaja sekä ensimmäinen, toinen ja kolmas varapuheenjohtaja. Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat samassa vaalitoimituksessa kahden vuoden toimikaudeksi. Nykyinen puheenjohtajisto on valittu toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Pekka Salmelle myönnetään ero valtuuston 1. varapuheenjohtajan luottamustoimesta.

Valitaan valtuuston 1. varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Pekka Salmi ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 1) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Valittu, Pekka Salmi, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)